SQL Číselné datové typy – Velký přehled

  • 3.5.2017
  • Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling
V tomto článku navážu na předchozí příspěvek o Datových typech a proberu zde číselné datové typy a jejich vlastnosti. Díky volbě správného datového typu můžete ušetřit diskové kapacity. Stačí se zamyslet...

SQL Transakce COMMIT ROLLBACK

  • 2.5.2017
  • Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling
Jako transakci označujeme v SQL logickou množinu nebo sekvence operací, která je do této transakce patří. SQL Transakce můžeme použít pokud nad databázemi provádíme nějaké změny. Všechny prováděné změny...

SQL EXISTS operátor – Test existence

  • 2.5.2017
  • Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling
EXISTS je T-SQL operátor, pomocí kterého lze otestovat existenci výsledku ve vnořeném dotazu (subquery) a na základě toho provést dotaz nebo nějakou úlohu. Sql EXISTS provádí tzv. “Existence test”....

SQL CASE WHEN THEN ELSE s příklady

  • 30.4.2017
  • Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling
CASE je výraz (expression), který umožňuje aplikovat podmíněnou logiku v sql skritpu. Jde o logiku, kdy na základě podmínky (ve WHEN) vrátí hodnotu definovanou v THEN části. Existují 2...

SQL LIKE operátor s příklady wildcards

  • 27.4.2017
  • Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling
Tento operátor umožňuje vyhledat řetězec textu na základě určitého paternu. Nejčastěji ho využijete v klauzuli WHERE, ale dá se aplikovat v libovolné části SQL dotazu, např. SELECT, UPDATE nebo DELETE. T-SQL LIKE...