Málokdo nezaznamenal, že jsme v současné době ve výrazném AI hypu, kde hlavní roli hrají chat boti v čele s ChatGPT. Tento článek slouží jako úvodní seznámení s tímto nástrojem s několika příklady praktického využití. I když je AI z pohledu vývojového cyklu prakticky ještě v plenkách a není zdaleka dokonalý, už nyní nám může s ledasčím pomoci.

Mnoho lidí práci s ChatGPT vyzkouší, ale má negativní zkušenost, protože jim dává chat bot špatné výsledky. Je to ale pouze a jen jejich chyba protože tito lidé pořádně tento nástroj nepochopili a nevědí jak s ním pořádně pracovat (neumějí se ptát). Pojďme se tedy podívat pořádně na to co tento nástroj umí a jak s ním (ne)pracovat.

Úvod do ChatGPT (a GPT)

ChatGPT je technologie vytvořená týmem výzkumníků ze společnosti OpenAI, což je organizace specializující se na umělou inteligenci (AI = Artificial Intelligence). Tato technologie je založena na trénovaném modelu jménem GPT (Generative Pre-trained Transformer), který byl vytrénován na velkém množství textových dat.

GPT si dokáže zapamatovat vzory v textu a poté generovat nové věty a odpovědi na základě toho, co se naučil během tréninku na obrovském množství dat. ChatGPT je vývojovou fází, kde tento původní model umí “chatovat” a odpovídat na otázky nebo diskutovat na různá témata, což má široké využití od zábavy až po profesionální účely.

ChatGPT funguje tak, že se nejprve naučí na obrovském množství textů z internetu, knih, článků a dalších zdrojů. Během tohoto procesu model pochopí, jaká slova a věty skládat dohromady a jakým způsobem komunikovat určitý problém. Když dostane ChatGPT zadání nebo otázku od uživatele, použije své znalosti, aby vygeneroval odpovídající text.

Není to tedy tak že by chatbot “přemýšlel”. Funguje to spíše tak, že model má přečteno (natrénováno) tolik dat, že dokáže rozeznat paterny (vzory) v komunikaci a automaticky skládá slova jako lego jako reakci na určité paterny v dotazu. Btw. proto je klíčové pro to, abychom dostali relevantní odpověď dát správný prompt (otázku,příkaz) viz dále.

Verze a pricing ChatGPT

ChatGPT 3.5 (zdarma)

Toto je základní verze modelu, která umožňuje uživatelům komunikovat s GPT-3.5 pomocí textových promptů. Může být použita pro různé účely, jako jsou odpovědi na otázky, generování obsahu nebo interaktivní konverzace. 1

ChatGPT Plus verze 4.0

Stojí 20 USD/měsíc/uživatel | omezení na 50 prompts/3h. Tato varianta nabízí předplatitelům přístup k lepším časovým odezvám (což jsem tedy zatím nezaznamenal na základě testování).

 • Dále přístup k pluginům třetích stran, které pomáhají automatizovat různé úkoly a propojit tuto automatizaci přímo s chatgpt – například web scrapping, generování souborů, procházení webu, procházení pdf a mnoho dalších.
 • Code interpreter – jedná se o funkci, kdy můžete nahrát do chatgpt soubor a tento soubor je možné pomocí komunikace s chatgpt analyzovat s tím, že k dispozici máte případě i kód v jazyce Python pro pozdější využití. Skvělá věc, připravím na toto téma článekl zvlášť.
 • Omezení na 50 prompts/3 hodiny – To je věc, která mě hodně štve u placené verze!

ChatGPT Enterprise (custom)

Custom varianta s mnohem rychlejší odezvou, bezpečnostními zárukami (model nebude trénován ze zákaznických dat)

Nespolehlivost a omezení ChatGPT – závislost na promptu (dotazu)!

ChatGPT je pouze technologie, navíc teprve v plenkách a s tím souvísí určité riziko nespolehlivosti, zde uvedu pár bodů, které se vztahují k základní verzi chat gpt (aktuálně 3.5) – nikoliv 4.0 (placená verze – na to udělám další článek)

 • GPT model byl vytrénován na datech do září 2021 – to znamená, že nemá zcela aktuální informace
 • Model dokáže občas odpovídat velice asertivně chybnou odpověď na otázku
 • Model občas vytváří kreativní/fiktivní odpověď

Tyto potenciální rizika můžete minimalizovat nebo eliminovat tím, že svůj dotaz co nejvíce upřesníte, zde pár doporučení na dobrý prompt 

 1. Jasnost a konkrétnost: Je důležité mít jasnou a konkrétní představu o tom, co chcete od modelu ChatGPT získat za informaci. Specifikujte svůj dotaz nebo požadavek co nejvíce.
 2. Použití klíčových Slov: Zahrněte klíčová slova nebo fráze, které souvisí s tématem, o kterém chcete s botem diskutovat.
 3. Omezte obor/kontext: Pokud je vaše otázka příliš obecná, model může poskytnout široké nebo nedostatečné odpovědi. Omezte rozsah dotazu, abyste získali relevantní výsledky.
 4. Formulace srozumitelným jazykem: Pište prompt přirozeným a srozumitelným způsobem, nejlépe v angličtině, ale pokud komunikujete v češtině, používejte diakritiku a správný slovosled.
 5. KONTROLUJTE odpověď

Kromě jiného ještě osobně vnímám jiná rizika tohoto typu:

 • Nejsou vyřešeny otázky autorského práva (data na kterých se chatgpt učí) – existuje několik soudních sporů, nejsou precedenty
 • Nejsou vyjasněny otázky zabezpečení dat a jak je nakládáno s fakty a citlivými informacemi
 • Etické otázky

UChatGPT platí…Blbost na vstupu = blbost na výstupu. Dejte si na dotazu záležet pokud chcete relevantní odpověď.

Využití ChatGPT 3.5 – možnosti jsou nekonečné

Níze uvedu pouze pár příkladů použítí, ale možností je nepřeberné množství. Jde jen o to najít scénář (a prompt), který je pro vás efektivní.

Vzdělávání (na oboru/tématu nezáleží) – Finance, SQL, Python a mnoho dalšího

Představte si, že jste student (např. datové analýzy) a chcete se lépe naučit pracovat s databázemi a SQL dotazy. Můžete využít ChatGPT 3.5 jako nástroj, který vám poskytne informace a provede vás celým procesem učení.

 • Zadání Dotazu: Zadáte dotaz, jako například: “Jak napsat SQL dotaz pro vybrání všech zákazníků z tabulky ‘Customers’?”
 • Generování Odpovědi: ChatGPT 3.5 analyzuje váš dotaz a generuje podrobnou odpověď, ve které vysvětlí, jak napsat SQL dotaz, jaký syntax použít a co znamenají jednotlivé části dotazu.
 • Další otázka: Pokud máte další otázky, můžete pokračovat v konverzaci. Například můžete se dotázat na vytváření podmínek, spojování tabulek nebo použití agregujících funkcí.
 • Příklady: Můžeme generovat ukázkové SQL dotazy a následně vysvětlení, jak daný dotaz funguje a jaký výstup očekávat.

nebo si nechte nejprve vytvořit celý studijní plán rozdelený do logických částí po lekcích, kde každá má 15 minut

Projekt management/plán projektu

Pokud stojíte jako manažer před nějakým projektem a nechce se vám jeho pilíře vymýšlet od nuly, tak můžete chat gpt požádat o namodelování nějakého projektu.

Řekněme, že jsme finanční manažer a chceme implementovat nový účetní systém Pohoda jako náhradu za starší systém Money S3 pomocí externí firmy. Ještě jsme podobný projekt neabsolvovali a chceme se zorientovat v tom, co je vlastně pro úspěch projektu potřeba. Navíc jednáme s externí firmou, která nám dala cenovou nabídku, kterou chceme konfrontovat. Pro tento účet je ChatGPT ideální.

Prompt: Ahoj, jako projektový manažer se chystám implementovat náhradu našeho starého účetního systému MoneyS3 za nový účetní systém Pohoda. Jako partnera budeme využívat externí firmu. Potřebuji udělat projektový plán a rozpad na jednotlivé činnosti spolus ohodnocením projektové náročnosti v MD a relativní projektové náročnosti jednotlivých aktivit vzhledem k celku. Tyto data potřebuji abych si udělal představu o tom kolik projekt bude stát a abych mohl efektivně kontrolovat externí firmu, která nám projekt bude implementovat.

Výsledek po pár iteracích a zpřesnění: Vidíme, že pomocí chatbota lze namodelovat celý projekt

 

(Ne)práce s daty – data analytics/python

Ačkoliv je ChatGPT základní verze super, tak možnosti využití základní verze jsou co se týče práce s datovými soubory a analýzami, omezené.  K tomu je potřeba ChatGPT Plus. O tom napíšu příště

Aktuálně poměrně intenzivně testuji ChatGPT Plus takže další článek bude o placené variantě ChatGPT a bude sloužit jako takové menší review

5/5 - (1 vote)

Použité zdroje
 1. OpenAI, Introducing ChatGTPT [on-line]. [cit. 2023-09-03]. Dostupné z WWW: https://openai.com/blog/chatgpt 

Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling

Jmenuji se Honza Zedníček a působím jako freelancer. Pracoval jsem dříve také jako BI developer, finanční controller a analytik. Vše pro společnosti z oblasti IT, bankovnictví, consultingu a výroby. Po práci si rád zahraju tenis, volejbal, šachy, zajdu do posilovny a občas neúspěšně odpálím pár balónků v golfu 🏌️

Již cca 10 let zapisuji na tento web různé návody určené zejména odborné veřejnosti, studentům a zájemcům o informace z oblastí Business intelligence, korporátních financí a reportingu.

🔥 Přihlašte se do naší Excel facebook skupiny (2.4k+ členů), kde si pomáháme Excel CZ/SK diskuse »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *