• 9.10.2019
  • Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling
  • 0

Níže naleznete seznam nejčastějších otázek a odpovědí k excel funkcím a různým chybám, na které můžeme při jejich používání narazit. Součástí jsou i odkazy, kde je daná funkce vysvětlena i s příkladem. Mistrovství zvládnutí funkcí v Excelu v pracovních podmínkách spočívá v tom, že si dokážeme své pravidelně opakující se procesy pomocí Excelu zautomatizovat. Pokud například každý týden sestavuji nějaký report s využitím exportu dat z účetnictví a trvá mi to celý den, tak vězte, že pokud si Excel zautomatizujete, je to práce na 15 minut i skontrolou (i když tomu často lidé nevěří). Seznam všech funkcí v excelu najdete v dokumentaci Microsoftu k funkcím.

Význam funkce v Excelu a jaký je rozdíl mezi funkcí a vzorcem

Excel se dělí na buňky (cells) a každá buňka v sobě může uchovávat určitou hodnotu (například číslo). Současně platí, že každá buňka má v Excel sešitu jasně danou svoji pozici – podívejte se na obrázek kde máme 2 čísla.

  • První číslo je v buňce A1 a má hodnotu = 1
  • Druhé číslo je v buňce B1 a má hodnotu = 5

buňka v Excelu a jeji adresa

  • Vzorec (formula) –  pokud chci vypočítat průměr z obou čísel, tak jej mohu vypočítat tak, že napíšu vzorec =(A1+B1)/2 a výsledkem bude hodnota 3
  • Funkce (function) – stejného výsledku mohu dosáhnout s využitím vestavěných funkcí, které Excel nabízí. Například pro průměrnou hodnotu můžu využít funkci PRŮMĚR (AVGERAGE) – tzn píšu vzorec a využívám funkci =PRŮMĚR(A1:B1) a výsledkem je opět 3

Info: Vzorec je jakýkoliv výraz, který napíšu do určené oblasti a funkce je termín pro předdefinovaný objekt, kterému předáme odkaz na buňku nebo oblast buněk a on nám vrátí určitý výsledek.

Nejčastěji používané Excel funkce

Pomineme tzv. operátory (+, -, *, / a další), které nejsou funkcemi. Obecně mezi nejčastěji používané funkce patří:

Info: K plnému osvojení funkcí tohoto typu je potřeba trénink. Excel nabízí opravdu velkou spoustu funkcí a není zcela jednoduché bez dostatečného tréninku poznat ve které situaci jakou funkci použít. Pokud to ale zvládneme, tak úspory času při každodenních úkonech dosahují v některých případech i 50% a více času.

Jaké existují Excel funkce a kategorie?

Funkcí a kategorií excel funkcí je opravdu mnoho, základní kategorie jsou tyto

Funkce na datum a čas

Tyto funkce nám umožňují pracovat s datumem nebo časem. Umožňují například získat z určitého datumu číslo měsíce, týdne nebo jestli se jedná o pracovní den. Přiklady – ROK (YEAR), MĚSÍC (MONTH), DEN (DAY), HODINA (HOUR), MINUTA (MINUTE), SEKUNDA (SECOND), WEEKNUM, apod

Statistické excel funkce

Statistické funkce umožňují analytovat nějaký soubor dat a popsat ho. Jednoduchá statistická funkce je například PRŮMĚR (AVERAGE) nebo MEDIAN. Velký přehled statistických funkcí najdete v článku v odkaze.

Vyhledávací excel funkce

Tyto funkce umí najít určitou hledanou hodnotu ze souboru dat a vrátit požadovanou informaci. Mezi základní vyhledávací funkci patří SVYHLEDAT, SLOUPEC (COLUMN) – vrátí číslo sloupce, ŘÁDEK (ROW) – vrátí číslo řádku, INDEX – vrátí určitou hodnotu z oblasti při zadání pořadí hodnoty (např třetí hodnotu z oblasti) a mnoho dalších

Textové excel funkce

Textové funkce umožnují pracovat s textem – například sloučit textové hodnoty z několika buněk (CONCAT), zjistit na které pozici se vyskytuje určitý znak NAJÍT (FIND), převést hodnoty na velká nebo malá písmena (UPPER/LOWER), pročistit mezery v textu PROČISTIT (TRIM), nahradit určitou hodnotu jinou hodnotou (REPLACE) a mnoho dalších.

Logické excel funkce

Pomocí logických funkcí dokážeme ověřit splnění 1 nebo více podmínek. Patří sem KDYŽ (IF), A (AND) – ověří jestli platí zároveň nekolik podmínek, NEBO (OR) – ověří jestli platí alespoň 1 podmínka, již zmiňovaná IFERROR a mnoho dalších.

Matematické excel funkce

Velká kategorie funkcí, patří sem veškeré funkce, které provádějí nějakou matematickou operaci – SUMA (SUM), PRŮMĚR (AVERAGE), SUMIFS, COUNTIFS, POWER – Mocniny a odmocniny, RAND, RANDBETWEEN – generování náhodných čísel, logaritmy, ABS – absolutní hodnota, SIN (sinus), COS (cosinus) a další

Finanční excel funkce

Používají se ve finanční matematice. Například pokud chceme vypočítat splátkový kalendář k úvěru a podobně. O finančních funkcích jsem tu napsal spoustu návodů – navigaci naleznete v přehledu – Seznam článků – finanční matematika

Informační excel funkce

Informační funkce typicky vrací hodnotu PRAVDA nebo NEPRAVDA a pomocí nich se dotazujeme na nějakou informaci. Např. JE.ČÍSLO (ISNUMBER) – pokud je v dané buňče číslo tak výsledkem bude PRAVDA a pokud ne (bude tam třeba text) tak NEPRAVDA.

Tip: Zdaleka není přínosem znát všechny funkce. Spíše je potřeba najít a zapamatovat si ty, které se nejčastěji používají a nebo ty, které jsou zrovna pro mě užitečné.

Chyby v Excelu a jak se s nimi vypořádat?

Při používání Excelovských funkcí se dostáváme do situace, kdy nám funkce vrátí z nějakého důvodu error. Chybových hodnot máme celou řadu viz např níže.

Chyba #NENÍ_K_DISPOZICI (#N/A)

V anglické verzi excelu zkratka pro “not avaiable”. Nastane v případě, pokud pomocí funkce hledáme nějakou hodnotu, která není dostupná. Typickým příkladem je například použití funkce SVYHLEDAT kdy hledaná hodnota není v oblasti hledání k dispozici.

Chyba #DĚLENÍ_NULOU! (#DIV/0!)

Z angličtiny a v aj verzi excelu zkratka pro “division error”. Pokoušíme se dělit 0 což nelze

Chyba #HODNOTA! (#VALUE!)

V aj verzi excelu zkratka pro pro “value error”. Vyskytne se případě, že máme nějaký problém s datovým typem. Například pokud se pokoušíme sečíst hodnoty s datovým typem text a druhou hodnotu s typem číslo – např. =”Ahoj”+1

Chyba #ODKAZ (#REF!)

V aj verzi excelu zkratka pro “reference error”. Méně častá chyba, ale stává se v případě, kdy máme vzorec, který odkazuje na určitou buňku a následně tuto buňku (na kterou je odkazováno) vymažeme => Excel nás upozorní touto chybou a vznikne reference error a ve vzorci obsahujícím chybu reference pak nalezneme místo adresy smazané buňky (oblasti) #REF

Chyba #NÁZEV (#NAME)

Typicky chyba v syntaxi funkce. Excel nám dává najevo, že nezná danou funkci nebo nějaký argument.

Pokud nechceme, aby se nám chyby zobrazovaly a místo toho chceme zvolit nějakou jinou hodnotu (třeba 0 nebo prázdný text), tak používáme funkci IFERROR(<výraz u kterého může nastat error>; <hodnota, kteoru má být error nahrazen>).

Tip: IFERROR používejte pokud víte co děláte. Excel to s námi myslí dobře a na chyby upozorňuje z nějakého důvodu.

5/5 - (1 vote)

Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling

Jmenuji se Honza Zedníček a působím jako freelancer. Pracoval jsem dříve také jako BI developer, finanční controller a analytik. Vše pro společnosti z oblasti IT, bankovnictví, consultingu a výroby. Po práci si rád zahraju tenis, volejbal, šachy, zajdu do posilovny a občas neúspěšně odpálím pár balónků v golfu 🏌️

Již cca 10 let zapisuji na tento web různé návody určené zejména odborné veřejnosti, studentům a zájemcům o informace z oblastí Business intelligence, korporátních financí a reportingu.

🔥 Přihlašte se do naší Excel facebook skupiny (2.4k+ členů), kde si pomáháme Excel CZ/SK diskuse »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *