FAQ

Nejčastěji pokládané dotazy

Níže najdete nejčastěji pokládané dotazy ohledně navázání spolupráce nebo některé business dotazy.

Časovou náročnost ovlivňuje několik faktorů z nichž nejdůležitější jsou tyto

  • Složitost reportu – co potřebujete reportovat a kde tyto data najdeme (nachází se data na 1 místě nebo na 5 různých zdrojích)
  • Kvalita zdrojových dat případně požadavky na transformace zdrojových dat
  • Potřeba upravit funkcionalitu/doplnit data do zdrojového systému
  • Kvalita naší spolupráce, schopnost reagovat na moje dotazy, průběžně konzultovat výsledek

Přibližná časová náročnost průměrného reportu trvá:

  • Rozvaha a výsledovka  – 30-40h v závislosti na členitosti a detailu
  • Sales report 15h
  • Marketing Report – 15h

Obecně se snažím reporty dělat tak, aby jejich sestavení zabralo co nejméně času – ideálně plně automatické a pokud možno s integrovanými data quality kontrolami.

Důvěra, kterou můžete do reportu vložit je přímo úměrná kvalitě informací, kterou máte ve svém informačním systému (CRM, ERP, účetní systém,…).

Může se stát, že zjistíme, že data ve vašem systému nejsou ve zcela reportovatelném stavu – tj. jsou nekvalitní/nekompletní zcela nebo kolísají v čase

V tomto případě je potřeba nejprve zajistit datovou kvalitu ve Vašem systému a následně se můžeme vrhnout na report. S tím Vám mohu pomoci nebo naši spolupráci zafreezujeme a navážeme později jakmile si kvalitu zajistíte ve vaší režii.

Nemá smysl dělat report, kterému pak nevěříte.

Datový sklad není ve většině případů vůbec potřeba a většinou se vše dá poměrně efektivně zpracovávat v Excelu. V situaci, kdy Excely již přestávají stačit je na místě uvažovat o uchovávání dat v databázi anebo revizi a úpravu excelů.

Konkrétních důvodů může být více

  • Množství dat již excely přestávají zvládat (padají, jsou pomalé)
  • Komplexita dat je vysoká – výpočty jsou složité, excely jsou náchylné na chybovost
  • Mnoho systémů ve firmě, spousta kopírování, opět náchylnosti na chybovost

Nicméně i tyto problémy se většinou dají stále řešit na úrovni excelu úpravou excelů a jejich optimalizací.

Se zavedením monthly reportingu Vám dokážu pomoci. Budete k tomu potřebovat zavést na účtárně nové procesy. Definujete si reporting den (např. 15. den v měsíci). Následně zajistíme, že do tohoto dne budou všechny účetní případy z minulého měsíce zaúčtovány (faktury, mzdy, atd).

Následně navážeme vytvořením finančních výkazů za individuální účetní jednotku nebo konsolidaci (pokud je potřeba).

Ze všeho nejdříve si zavoláme. První konzultace slouží pouze k tomu, abychom si obecně popovídali o problému, který řešíte. Následně se dohodneme na formátu spolupráce. Na základě Vámi dodaných informací poskytnu odhad časové náročnosti a průběžně dodávám výsledky.

V závislosti na délce projektu fakturuji buď postupně nebo po splnění projektových pilířů.

Máte dotaz?