S termínem finanční kovenanty se můžeme setkat zejména ve smluvní dokumentaci v oblasti financí. Často se vyskytuje ve smlouvách o úvěru (banka vs podnik), prospektech emitenta dluhopisových programů nebo jiných finančních smlouvách mezi 2 a více stranami.

Co je to finanční kovenant – Definice

Finanční kovenant bychom mohli definovat jako závazek plnit určitou podmínku v rámci smlouvy nebo dohody. Máme-li úvěrovou smlouvu mezi bankou a klientem (firmou), tak motivací banky je zajistit si řádné plnění smlouvy – tedy řádné splácení anuitní nebo jinak definované splátky.

Jednotlivé finanční koventanty jsou pak součástí smluvní dokumentace, kde se dlužník zavazuje plnit kovenanty buď dočasně (během stanoveného období) nebo po dobu trvání smlouvy. Typicky banka kovenanty stanovuje pomoci ukazatelů finanční analýzy.

Kromě finančních kovenantů existují také např.:1

 • Potvrzující (pozitivní) kovenanty – je to určitá akce nebo aktivita, která se musí dělat. Zavazujeme se splnit určité podmínky na základě které se něco stane (např. banka uvolní peníze). Příklad: mít po celou dobu úvěru pojištění, dodávat bance průběžně výroční zprávy aj. Porušení těchto kovenantů může vést k sankcím nebo odstoupení od smlouvy
 • Negativní kovenanty – jedná se naopak o akci nebo aktivitu, která se po dobu trvání dělat nesmí. Příklad – po dobu trvání úvěru společnost nesmí vyplácet dividendy, mimořádně odměny managementu a podobně. Cílem banky je typicky udržet rozvahu a ukazatele likvidity na co možná nejlepší úrovni.

Finanční kovenanty -příklad

Kovenanty jsou stanoveny v závislosti na typu smluvy a podmínkách financování a jejich namixování závisí na dohodě smluvních stran. Účelem je stanovení kovenantů takovým způsobem, abychom zajistili současně

 • Dostatečnou ochranu věřitele (banky)
 • Neochromit ekonomicky dlužníka

Typickými příklady mohou být tyto ukazatele

 • Míra zadluženosti – banka si ošetřuje situaci kdy by se klient chtěl dodatečně nadměrně zadlužovat a tím by byla ohrožena jeho schopnost splácet
 • Úrokové krytí – další ukazatel zadlužení, podobná funkce jako v předchozím případě
 • Cash flow – definujeme určitou hladinu cash flow, kterou musí dlužník generovat
 • OPEX (Operatin expenses) – definujeme určitou hladinu provozních nákladů (aby podnik držel provozní náklady na rozumné úrovni)
 • mnoho dalších

Pro sledování finančních kovenantů se používá typicky měsíční finanční reporting rozvahy, výsledovky a poměrových ukazatelů.

Typy finančních kovenantů

Můžeme se setkat s různými kategorizacemi podle toho k čemu se kovenant vztahuje, např.

 • Dluhové kovenanty (ukazatele zadlužení)
 • Majetkové kovenanty (ukazatele aktivity nebo jiné)
 • Právní kovenanty
 • aj.
5/5 - (2 votes)

Použité zdroje
 1. Financial Edge, Covenants [on-line]. [cit. 2023-01-07]. Dostupné z WWW: https://www.fe.training/free-resources/banking/covenants/ 

Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling

Jmenuji se Honza Zedníček a působím jako freelancer. Pracoval jsem dříve také jako BI developer, finanční controller a analytik. Vše pro společnosti z oblasti IT, bankovnictví, consultingu a výroby. Po práci si rád zahraju tenis, volejbal, šachy, zajdu do posilovny a občas neúspěšně odpálím pár balónků v golfu 🏌️

Již cca 10 let zapisuji na tento web různé návody určené zejména odborné veřejnosti, studentům a zájemcům o informace z oblastí Business intelligence, korporátních financí a reportingu.

🔥 Přihlašte se do naší Excel facebook skupiny (2.4k+ členů), kde si pomáháme Excel CZ/SK diskuse »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *