Funkcí pro datum a čas v Excelu existuje velké množství. Slouží k extrahování jednotlivých částí z buňky typu datum a čas. Funkce ROK, MĚSÍC, DEN, HODINA, MINUTA, SEKUNDA mají v anglické verzi Excelu své ekvivalenty anglickými slovy – YEAR, MONTH, DAY, HOUR, MINUTE, SECOND.

Předpokladem k využití těchto funkcí jsou údaje data a času v buňkách. Možná jste již potřebovali z položek dat a času extrahovat pouze určitou část, například měsíc. Všechny funkce mají stejnou a naprosto jednoduchou syntaxi:

=ROK(datum)

=MĚSÍC(datum)…atd

a pro všechny těchto šest funkcí je syntaxe neměnná. Jak to tedy funguje…

ROK, MÉSÍC, DEN aneb pracujeme s buňkou typu datum

Nejprve se zaměřme na datum. Mějme například datum 15.8. 2016 v buňce A4. Použijeme-li vzorec =ROK(A4), výsledkem bude číslo 2016. Zapíšeme-li =MĚSÍC(A4), dostaneme číslo 8 a konečně, ano hádáte správně, pro =DEN(A4) bude výsledkem číslo 15. Tedy jednotlivé funkce extrahují (vytáhnou) ze zapsaného data rok, měsíc a den. Pozor, datum nesmí být zapsáno textem, tedy 15. srpna 2016, pro měsíc by nastala chyba #HODNOTA. O tom, jak se zbavit chybových buněk, si u nás můžete přečíst v článku o použití funkce IFERROR. Datum musí obsahovat všechny tři údaje, takže pro zápis 12.5. by opět funkce vrátila chybu, jelikož takový zápis se nepovažuje za datový typ datum.

HODINA, MINUTA a SEKUNDA – buňka je typu datum a čas (nebo použe čas)

Zcela podobně, ba přímo stejně pracují funkce pro údaje časové. Tedy, máme v buňce E2 zapsaný čas 14:52:11, pak již možná tušíte, jak to bude. Pro =HODINA(E2) bude výsledek číslo 14, pro =MINUTA(E2) obdržíte číslo 52 a konečně pro =SEKUNDA(E2) dostanete 11 sekund, tedy číslo 11. Co se stane, když máme například časový údaje 21:18, tedy bez sekund a dotážeme se funkcí SEKUNDA? Výsledkem nebude chyba, nýbrž číslo 0. Funkce zkrátka předpokládá, že nejsou-li sekundy zadány, bere se jako 0. A na závěr si to ukažme na praktickém příkladu přímo v tabulce.

Funkce pro datum a čas
Použití funkcí pro extrakci údajů data a času

Na závěr jen poznamenejme, že všechny tyto funkce patří do skupiny funkcí Datum a čas. Použití těchto funkcí je snadné a mnohdy užitečné, pokud potřebujeme z údajů času nebo data zjistit pouze určité části.

Rate this post

Tomáš Soukup

Externí redaktor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *