Mage.ai je jednou z nadějných alternativ k Apache Airflow. Jedná se o odlehčenější a z mého pohledu daleko přívětivější možnost jak pracovat s ETL datovými toky. Obsahuje celou řadu předdefinovaných konektorů (Python, SQL), takže kód nemusíme psát od začátku. Vývoj je tak časově efektivní. Mage toho ale umí daleko více

Mage.ai – Instalace (Anaconda, Windows)

 • Instalace Pythonu – https://www.python.org/
 • Instalace Anaconda – https://www.anaconda.com/download
 • Otevřeme cmd jako administrátor
  • conda create –name mage-ai python=3.8
  • conda activate mage-ai
  • conda install pyodbc
 • Nainstalujeme mage do nového environmentu
  • pip install mage-ai
 • Někde na disku si založime sloéku s projektem Mage
  • cd C:\mage\
 • Inicializace nebo spuštění mage se dělá přes příkaz níže v cmd kde poslední slovo je projekt mage (pokud neexistuje je založen, pokud existuje je spuštěn)
  • mage start mage-ai
 •  na adrese http://localhost:6789/ nám běží Mage instance

Návody:

Souborová struktura Mage.ai

 • Mage má logickou adresářovou strukturu (např jako dbt)
 • Veškeré konfigurace na datové zdroje/cíle se nacházejí v souboru io_config.yaml. Zde jsou také vzory nastavení pro různé databáze

Struktura (nejdůležitější komponmenty)

 • Složka pipelines – obsahuje datové pumpy, které se skládají z bloků
 • Bloky typy (v pipeline) – stejné bloky lze používat v různých pipelinách, je tam mnoho temnplates (python/SQL) – skripty se nemusí psát od 0
  • data loadery – blok který loaduje data (napojí se na nějaký systém a sosne data. Používá 1 z connections, které jsme nastavili v io_config (bod 1)
  • transformery – přeberou data z data loaderů a transformují je
  • data_exportery – exportery jsou bloky, které data nahrají do destinace, opět používají
  • dbt – speciální komponenta, kdy Mage umožňuje integraci s dbt – je možné pouze pokud běží mage přes Docker.
  • senzor – checkuje v pravidelnych intervalech jestli je splnena nejaka podminka a pokud ano tak udela neco – priklad check esi je v nejakem folderu file apod
 • Charts – obsahují grafickou reprezentaci dat – různé checky datové kvality a podobně
 • Dbt – složka dbt je by default prázdná. Inizializaovat si do ní dbt projekt můžete podle návodu – ETL | Mage.ai – Instalace Dbt (pip/conda) a inicializace projektu

Funkcionality a use cases Mage.ai

 • ETL procesy – datové pumpy. Spousta předdefinovaných konektorů + detailní logování, scheduling
  • Předdefinované bloky na různé systémy
  • Předdefinované grafy na různé scénáře – testování, datová kvalita
  • Podrobné logování
 • Souborový manager
 • Integrace s Dbt (spuštění n pipelines a v závilsosti na doběhnutí pustit dbt)
 • Tvorba ETL pomocí AI (napojení na Chat gpt api)
 • Správa secrets
 • Možnost authentikace (defaultně vypnuto – po instalace používáme lokálně, ale lze zapnout v případě, že běží na serveru)
 • Automatická integrace s gitem – clone/commit/pull/push/tracking changes
 • Integrovaný terminál
 • Předdefinované grafy a přehledy pro datasety – možnost testování a exploroingu dat
 • Možnost spustit pipelines přes api
 • Variables, lokální, globální
 • Ochotná a stále početnější komunita

Troubleshooting a oprava chybových stavů

Zatím jsem narazil při prozkoumávání nástroje na potíží na které jsem narazil