V rubrice SQL Příkazy jsou sdruženy články zaměřené na sql dotazování. Každý článek je věnován nějakému zajímavému SQL příkazu nebo kódu vykonávajícímu nějakou činnost např. jak udělal cyklus (loop), jak udělat hierarchii, CTE apod.

Nejčtenější z kategorie

SQL Přehledně zformátovaný kód

Každý ví, že by to měl dělat, ale málokdo to skutečně dělá. Řeč je formátování sql kódu a jeho přehlednosti. Zejména ve větších týmech dokážou pravidla ohledně formátování zjednodušit...

SQL TRY CATCH & Error handling

Příkaz SQL TRY CATCH je navržen pro kontrolu code flow v případě, že nastane chybová situace (Error handling). Tato konstrukce obsahuje 2 bloky s tím, že je zde možné použít také...

SQL UNION ALL – Sjednocení dotazů

Operátor UNION ALL v SQL umožnujě provést sjednocení 2 výsledky dotazů s tím, že neodstraní duplicity v dotazech. Operátor vrátí všechny záznamy z obou dotazů bez ohledu na duplicity, které v nich...

SQL CASE WHEN THEN ELSE s příklady

CASE je výraz (expression), který umožňuje aplikovat podmíněnou logiku v sql skritpu. Jde o logiku, kdy na základě podmínky (ve WHEN) vrátí hodnotu definovanou v THEN části. Existují 2...