dbt je open-source nástroj pro data engineering, který umožňuje transformaci dat v data warehouse/datamart prostředích. Dále umožňuje historizační procesy (změny nad tabulkou) a orchestraci – závislosti mezi skripty.

Poslední články z kategorie:

Ukázka dbt GitHub projektu – Datový sklad/datamart

Na GitHubu mám veřejný projekt. Projekt i s popisem najdete na stránce s repozitářem – Sample Data warehouse | Datamart (Data Engineering project). Je to dbt projekt, který má za úkol ztransformovat vstupní data (ze zdrojových systémů) do star schématu faktové a dimenzních tabulek. SQL kódy naleznete v adresáři model/marts/sales.