Power Pivot je business intelligence nástroj použitelný v excelu, který umožňuje vytvářet tabulky a tyto tabulky následně propojit do datového modelu. Jde tak o určitou snahu udělat alternativu ke klasické databázi, kdy na jednotlivých listech v Excelu máte vytvořeny tabulky a prostřednictvím cizích klíčů nad těmito tabulkami je spojít do datového modelu nad kterým pak můžete reportovat. Použití Power pivot může dávat smysl v určitých případech, kdy nemáte moc objemné tabulky a komplexitu a současně nemáte jiný nástroj.

Nejčtenější z kategorie