T-SQL je jazyk, který se používá k práci s databázemi na platformě MS SQL Server.  V této sekci naleznete řadu článků a návodů na tématiku pro začátečníky. Pokud se chcete T-SQL naučit nebo si chcete něco zopakovat, koukněte na příslušný SQL tutoriál. Snažím se o to, aby každý článek obsahoval i příklad použítí a ukázku kódu

Pro začátečníky – jak se postupně seznámit s T-SQL

Níže najdete základní chronologickou osnovu, kterou bych doporučil následovat pro osvojení SQLka. Při studiu používejte pro doplnění a rozšíření znalostí i jiné zdroje. Pokud se těmito tématy buď zde na webu nebo jinde prokoušete a osvojíte si je, dá vám to dobrý základ pro efektivní práci s databázemi, řešit automatizace, BI, reporting, aplikace a podobně. Můžete položit základy

Před studiem doporučuju nainstalovat (v tomto pořadí) potřebné nástroje abyste si mohli nově nabyté znalosti rovnou zkoušet.

1) Úvod do T-SQL – seznámení, základní orientace

Po prostudování těchto článků se seznámíme se základní syntaxí jazyka T-SQL sestavíme si jednoduché SQL dotazy.

2) Základní SQL klauzule (kategorie SQL Klauzule) – základní konstrukční prvky SQL dotazu

Po prostudování těchto článků budete umět napsat samostatně jednoduché dotazovací skripty do 1 tabulky

3) Spojování tabulek (FROM) – joinování

Typicky se v relační databázi nepřipojujeme pouze k 1 tabulce, ale několika (v klauzuli FROM). Existuje několik typů spojení mezi tabulkami. Po prostudování těchto článků pochopíte rozdíl mezi jednotlivými typy joinů a budete schopni psát složitější skripty s pomocí spojení více tabulek. V praxi je pochopení a bezchybná volba joinů v různých situacích asi největší problém při osvojení SQL jazyka (přehoupnutí od věčného začátečníka k mírně pokročilému)

  • INNER JOIN – společné záznamy z obou tabulek na základě join kritéria
  • LEFT JOIN – vše z levé tabulky a shoda u pravé tabulky na základě join kritéria
  • RIGHT JOIN – vše z pravé tabulky a shoda z levé tabulky na základě join kritéria
  • FULL JOIN – vše z obou tabulek
  • CROSS JOIN – kartézský join všechny kombinace záznamů v obou tabulkách

4) Seznámení s SQL funkcemi (kategorie SQL funkce)

Po pochopení základní konstrukce jazyka se můžeme podívat, jakým způsobem můžeme s daty pracovat (stejně jako třeba v Excelu) prostřednictvím funkcí. Ty nejčastěji používáme v klauzuli SELECT. Níže pár příkladů těch nejpoužívanějších funkcí, další najdete v příslušné kategorii na webu.

5) DDL (vytváření, mazání, čištění tabulek) a DML (změna záznamů v tabulkách)

Do teď jsme se zabývali tzv. DQL (data query language) – dotazováním. Po pochopení jak se do tabulek dotazovat se můžeme vrhnout do samotného zakládání tabulek a příkazů, které záznamy v tabulce nějakým způsobem mění nebo rovnou mažou.

6) Napojení dat do Excelu nebo reporting platformy

Pokud umíme data v databázi připravit a efektivně se do nich dotazovat, můžeme si výsledek dotazů natáhnout třeba do Excelu nebo Power BI

SQL Přehledně zformátovaný kód

Každý ví, že by to měl dělat, ale málokdo to skutečně dělá. Řeč je formátování sql kódu a jeho přehlednosti. Zejména ve větších týmech dokážou pravidla ohledně formátování zjednodušit...