T-SQL je jazyk, který se používá k práci s databázemi na platformě MS SQL Server.  V této sekci naleznete řadu článků a návodů na tématiku pro začátečníky. Pokud se chcete T-SQL naučit nebo si chcete něco zopakovat, koukněte na příslušný SQL tutoriál. Snažím se o to, aby každý článek obsahoval i příklad použítí a ukázku kódu

Pro začátečníky – jak se postupně seznámit s T-SQL

Níže najdete základní chronologickou osnovu, kterou bych doporučil následovat pro osvojení SQLka. Při studiu používejte pro doplnění a rozšíření znalostí i jiné zdroje. Pokud se těmito tématy buď zde na webu nebo jinde prokoušete a osvojíte si je, dá vám to dobrý základ pro efektivní práci s databázemi, řešit automatizace, BI, reporting, aplikace a podobně. Můžete položit základy

Před studiem doporučuju nainstalovat (v tomto pořadí) potřebné nástroje abyste si mohli nově nabyté znalosti rovnou zkoušet.

1) Úvod do T-SQL – seznámení, základní orientace

Po prostudování těchto článků se seznámíme se základní syntaxí jazyka T-SQL sestavíme si jednoduché SQL dotazy.

2) Základní SQL klauzule (kategorie SQL Klauzule) – základní konstrukční prvky SQL dotazu

Po prostudování těchto článků budete umět napsat samostatně jednoduché dotazovací skripty do 1 tabulky

3) Spojování tabulek (FROM) – joinování

Typicky se v relační databázi nepřipojujeme pouze k 1 tabulce, ale několika (v klauzuli FROM). Existuje několik typů spojení mezi tabulkami. Po prostudování těchto článků pochopíte rozdíl mezi jednotlivými typy joinů a budete schopni psát složitější skripty s pomocí spojení více tabulek. V praxi je pochopení a bezchybná volba joinů v různých situacích asi největší problém při osvojení SQL jazyka (přehoupnutí od věčného začátečníka k mírně pokročilému)

  • INNER JOIN – společné záznamy z obou tabulek na základě join kritéria
  • LEFT JOIN – vše z levé tabulky a shoda u pravé tabulky na základě join kritéria
  • RIGHT JOIN – vše z pravé tabulky a shoda z levé tabulky na základě join kritéria
  • FULL JOIN – vše z obou tabulek
  • CROSS JOIN – kartézský join všechny kombinace záznamů v obou tabulkách

4) Seznámení s SQL funkcemi (kategorie SQL funkce)

Po pochopení základní konstrukce jazyka se můžeme podívat, jakým způsobem můžeme s daty pracovat (stejně jako třeba v Excelu) prostřednictvím funkcí. Ty nejčastěji používáme v klauzuli SELECT. Níže pár příkladů těch nejpoužívanějších funkcí, další najdete v příslušné kategorii na webu.

5) DDL (vytváření, mazání, čištění tabulek) a DML (změna záznamů v tabulkách)

Do teď jsme se zabývali tzv. DQL (data query language) – dotazováním. Po pochopení jak se do tabulek dotazovat se můžeme vrhnout do samotného zakládání tabulek a příkazů, které záznamy v tabulce nějakým způsobem mění nebo rovnou mažou.

6) Napojení dat do Excelu nebo reporting platformy

Pokud umíme data v databázi připravit a efektivně se do nich dotazovat, můžeme si výsledek dotazů natáhnout třeba do Excelu nebo Power BI

SQL Přehledně zformátovaný kód

  • 18.8.2019
  • Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling
Každý ví, že by to měl dělat, ale málokdo to skutečně dělá. Řeč je formátování sql kódu a jeho přehlednosti. Zejména ve větších týmech dokážou pravidla ohledně formátování zjednodušit...