Tato kategorie je zaměřená na tzv. operátory pomocí nichž v SQL skriptu vykonáváme nějakou úlohu. Např. pomocí operátoru UNION slučujeme 2 sql výběry nebo třeba pomocí LIKE vyhledáváme nějaké textové řetězce v jiném textu.

Nejčtenější z kategorie

SQL UNION Operátor – Sjednocení množin

  • 4.5.2017
  • Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling
Operátor UNION vám v SQL umožní propojit 2 výsledky dotazů a odstranit všechny duplicity, které v nich existují. Lze říci, že operátor ve výsledků provádí DISTINCT ve výsledném sjednocení záznamů. Tento...

SQL EXISTS operátor – Test existence

  • 2.5.2017
  • Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling
EXISTS je T-SQL operátor, pomocí kterého lze otestovat existenci výsledku ve vnořeném dotazu (subquery) a na základě toho provést dotaz nebo nějakou úlohu. Sql EXISTS provádí tzv. “Existence test”....

SQL LIKE operátor s příklady wildcards

  • 27.4.2017
  • Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling
Tento operátor umožňuje vyhledat řetězec textu na základě určitého paternu. Nejčastěji ho využijete v klauzuli WHERE, ale dá se aplikovat v libovolné části SQL dotazu, např. SELECT, UPDATE nebo DELETE. T-SQL LIKE...