V této rubrice jsou seskupeny články popisující základní SQL klauzule. Jedná se o funkce, prostřednictvím kterých se dotazujeme do databáze – jsou to základní konstrukční prvky SQL jazyka. Řadíme sem třeba klauzuli SELECT, FROM, WHERE a jiné.

Nejčtenější z kategorie