Power BI je v oblasti Business intelligence vizualizační nástroj a dle pravidelných reportů analytické společnosti Gartner je leader BI v této kategorii. Součástí této rubriky jsou informace o tomto nástroji, který je v základní variantě zdarma

Poslední články z kategorie:

Power BI Embedded

  • 17.1.2018
  • Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling
Power BI Embedded je novým moderním nástrojem z dílny společnosti Microsoft a slouží zejména vývojářům aplikací. Těm umožňuje integrovat do svých aplikací Power BI reporty. Výhody Power BI Embedded...

Co je Self-service BI

Self-service BI je efektivní systém nástrojů a koncept, jehož nejdůležitějším poselstvím je co možná největší soběstačnost uživatelů v oblasti zpracování podnikových dat (bez ohledu na jejich technické znalosti). Největším...

Přehled FILTER funkcí v DAX pro Power BI

  • 14.10.2017
  • Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling
FILTER funkce (filtrovací funkce) slouží k získávání hodnot z tabulek s tím, že některé funkce umožňují další filtrování nad danou tabulkou. Tyto funkce jsou často součástí jiných funkcí jako...

Parametry v DAX – Úvod do výraziva DAXu

  • 7.10.2017
  • Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling
Jayzk DAX má stejně jako ostatní jazyky své standardy. Tento článek shrnuje a popisuje, jak vypadají parametry vzorců. Jinými slovy článek je o přehledu argumentů funkcí, se kterými se...