SQL server poskytuje robustní podporu pro práci se značkovacím jazykem XML (Extensible Markup Language). XML je jazyk, prostřednictvím kterého jsou data uložena do dokumentů v přehledné a strukturované podobě. XML se využívá jako platforma pro výměnu dat mezi systémy.

Nacházíte se v rubrice, která se věnuje tomu, jak se XML dá pracovat v prostředí SQL Server – jak se do XML dotazovat, jak XML generovat a ukládat