Pojďme si shrnout co se událo v posledním díle seriálu zaměřeného na vytvoření SSRS reportu (Díl 2 – Nastavení Data source v SSRS). Ukázali jsme si vytvoření spojení do databáze prostřednictvím Data source connection. Využili jsme k tomu sdílený Data source, který má dosah na celý BI projekt a z toho pak přidali referenci na nás report. V tomto díle se zaměříme na vytvoření datové základny, ze které bude náš report čerpat data. Dataset v SSRS je nejdůležitější částí celého reportu. Data musí mít vhodnou strukturu abychom je mohli později reprezentovat v grafech a tabulkách.

Jak nastavit datovou základnu/Dataset v SSRS

Po minulém díle byste měli mít projekt a report ve stavu, kdy máte založen v reportu Data source. Pokud jej ještě založen nemáte, tak si jej založte pomocí předchozího dílu. V opačném případě vám nebudou datasety fungovat. Datasety jsou SQL dotazy, které se pouští nad SQL databází, která je definována datovým zdrojem. Než budete číst dál, zkontrolujte si váš projekt – by měl vypadat takto:

Nastavení datasetu v SSRS

Jak jsem už zmínil dataset je v podstatě SQL dotaz do databáze definované datovým zdrojem. Já mám jeden dotaz již předchystán a obsahuje data o prodejích ve struktuře – Rok, měsíc, produkt, kategorie produktu, subkategorie produktu. Dataset obsahuje také počet obchodů a průměrnou tržbu. SQL dotaz vypadá takto (script v txt – Podklad pro Dataset o prodejích):

Podklad pro dataset o prodejích
[1] Podklad pro dataset o prodejích
Dataset můžeme založit dvěma způsoby. První variantou je individuální dataset pro report a druhou variantou je sdílený dataset, který můžete použít ve více reportech. Při nastavení Data source mělo smysl založit sdílený zdroj dat. Dá se totiž předpokládát, že jedna SQL instance/databáze bude použitelná pro více reportů v rámci projektu. Tady tomu tak již nebude.

Má proto smysl založit pouze individuální Dataset v SSRS [1]. Následně přichází důležitá část kde si dataset pojmenujeme a vložíme SQL dotaz jako Dataset. Je vhodné, aby každý dataset měl své View v databázi. Je to z jednoduchého důvodu, pokud reportů máte hodně, tak se v tom nebudete ztrácet.

Založení datasetu v SSRS
[1] Založení datasetu v SSRS
Vložení SQL dotazu do definice ssrs datasetu
[2] Vložení SQL dotazu do definice datasetu
Je hotovo, můžete se podívat na ostatní nastavení nad datasetem, ale zatím není třeba nic dalšího dělat. K ostatním pokročilejším nastavením (jako je třeba nastavení parametrů) se dostaneme v některém s dalších dílů.

Váš projekt je teď připraven pro vizualizaci dat v reportu a seznam polí na které se budeme v tabulkách a grafech odkazovat je vidět níže. Projekt by měl nyní vypadat takto:

Hotový Dataset v SSRS
Hotový Dataset v SSRS

V dalším díle se už budeme věnovat zpracování konkrétního reportu – Díl 4 – Vytváříme report v SSRS

5/5 - (1 vote)

Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling

Jmenuji se Honza Zedníček a působím jako freelancer. Pracoval jsem dříve také jako BI developer, finanční controller a analytik. Vše pro společnosti z oblasti IT, bankovnictví, consultingu a výroby. Po práci si rád zahraju tenis, volejbal, šachy, zajdu do posilovny a občas neúspěšně odpálím pár balónků v golfu 🏌️

Již cca 10 let zapisuji na tento web různé návody určené zejména odborné veřejnosti, studentům a zájemcům o informace z oblastí Business intelligence, korporátních financí a reportingu.

🔥 Přihlašte se do naší Excel facebook skupiny (2.4k+ členů), kde si pomáháme Excel CZ/SK diskuse »

1 comment on “SSRS | Díl 3 – Jak nastavit Dataset v SSRS – Reporting services

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *