• 19.12.2022
  • Ing. Jan Zedníček - Data & Finance
  • 0

SQL Kvíz - Lehká obtížnost - začátečník a mírně pokročilý

Tento kvíz dokonale ověří vaše základní znalosti SQL. Čeká na vás 15 otázek

- Každá otázka může mít 1 nebo více správných odpovědí.
- U zadání otázky se na konci nachází upozornění na to kolik má otázka odpovědí.
- Pokud je řešením otázky více správných odpovědí, musí být vybrány všechny tyto odpovědi.
- Doporučená doba pro jeho zpracování je 20 minut

Hodně štěstí!


Určete správné pořadí SQL klauzulí tak, jak po sobě následují ve scriptu (1 odpověď je správně)

Jak se jmenuje SQL Server edice, která je zdarma? (1 odpověď je správně)

Který SQL operátor lze použít ve WHERE klauzuli? (Více správných odpovědí)

Která klauzule slouží k uspořádání záznamů v tabulce? (1 správná odpověď)

Které příkazy ze seznamu můžeme použít zkopírování záznamů z jedné tabulky do jiné (Více správných odpovědí)

Jaká z uvedených možností reprezentuje číselný datový typ (1 správná odpověď)

Která z uvedených možností jak deklarovat proměnnou typu VARCHAR(50), návev proměnné = "Jmeno", hodnota = "Pavel" v T-SQL je validní? (1 správná odpověď)

Z tabulky [Lide] chceme vybrat všechny záznamy, kde atribut [Datum_narozeni] je větší než 1.1.2000 and menší 31.12.2005. Který SQL dotaz z uvedených je správný? (1 odpověď je správně)

Pokud chceme spojit tabulku 1 s tabulkou 2 tak, aby výsledkem byly všechny záznamy z tabulky 1 a společné záznamy z tabulky 2 tak použijeme možnost: (1 odpověď je správně)

Jak se v T-SQL dělají komentáře? (1 správná odpověď)

Jaký je vztah mezi SQL a T-SQL? (1 správná odpověď)

Který z uvedených operatorů lze použít ve views? (Více správných odpovědí)

Který z následujících příkazů může mazat data v tabulce (Více správných odpovědí)

Která SQL klauzule může obsahovat podmínku, která omezí výběr základních dat v dotazu? (1 odpověď je správně)

Kolik primárních klíčů může mít tabulka v SQL Server?

Ing. Jan Zedníček - Data & Finance

Jmenuji se Honza Zedníček a působím jako freelancer. Tuto práci dělám pro různé firmy již přes 10 let. Před tím jsem dlouhou dobu pracoval také jako BI developer, finanční controller a analytik. Vše pro společnosti z oblasti IT, bankovnictví a výroby. Po práci si rád zahraju tenis, volejbal, šachy a zajdu do posilovny. Svoje znalosti a názory se snažím už několik let zapisovat na tento web, aby sloužily i někomu dalšímu - zejména studentům a zájemcům o informace z oblastí Business intelligence, korporátních financí a reportingu.

=> Přihlašte se do naší Excel facebook skupiny (1.4k+ členů), kde si pomáháme Excel CZ/SK diskuse »
=> Pokud vám článek pomohl, sdílejte ho nebo mě uveďte na vašich webových stránkách jako užitečný zdroj informací.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *