SQL Error “Login failed for user <uživatelské jméno>. The user is not associated with a trusted SQL Server connection” je vcelku častou chybovou hláškou, kterou uživatelé a administrátoři řeší. Problémem je, že SQL Server nedokáže identifikovat uživatelské jméno – login. Takto vypadá Error message:

Login failed for user

Jaké jsou nejčastější důvody Login failed?

  1. Špatně zadané přihlašovací údaje nebo typ autentizace (Windows vs SQL)
  2. Login není na SQL serveru založen (vyřeší administrátor založením účtu a přiřazením práv)
  3. Přihlašujeme se na SQL Server instanci pomocí SQL autentizace, která však není na serveru povolena

Důvody 1,2 jsou snadno řešitelné a není potřeba je dále řešit, důvod číslo 3 ale dokáže někdy potrápit.

SQL Server metody autentizace

Na SQL Server se může uživatel přihlásit dvěma způsoby

SQL Authentication metoda

Na SQL serveru založen login ručně. To bude fungovat pokud je nad SQL instancí povolen tento typ přihlášení. Nastavení provádíme buď (i) při instalaci SQL Server nebo (ii) v nastavení kdykoliv poté (viz. dále). Je vyžadováno User name a password.

Windows authentication (nastaveno defaultně)

Je druhý způsob a zde se přihlašujeme pod svým doménovým jménem (windows účtem). Není vyžadováno jméno a heslo, protože jste již přihlášeni pod svým účtem

SQL Server akceptuje přihlášení pouze pod Windows Auth režimem

Výše zmíněnou chybu Login failed for user <uživatelské jméno>” SQL Server vypíše v případě, že se pokoušíme přihlásit SQL loginem, ale tento typ loginu není v nastavení povolen. Co s tím?

1) Změna se provádí v nastavení (properties) SQL instance

2) V sekci Security zaškrtneme volbu SQL Server and Windows authentication mode

Pomohlo? Pokud máte stále potíže, tak se ozvěte do komentáře

5/5 - (1 vote)

Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling

Jmenuji se Honza Zedníček a působím jako freelancer. Pracoval jsem dříve také jako BI developer, finanční controller a analytik. Vše pro společnosti z oblasti IT, bankovnictví, consultingu a výroby. Po práci si rád zahraju tenis, volejbal, šachy, zajdu do posilovny a občas neúspěšně odpálím pár balónků v golfu 🏌️

Již cca 10 let zapisuji na tento web různé návody určené zejména odborné veřejnosti, studentům a zájemcům o informace z oblastí Business intelligence, korporátních financí a reportingu.

🔥 Přihlašte se do naší Excel facebook skupiny (2.4k+ členů), kde si pomáháme Excel CZ/SK diskuse »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *