• 2.5.2017
  • Jan Zedníček - Data & Finance
  • 0

Funkce sql COUNT patří do Agregačních funkcí v sql a je to jedna z nejjednodušších a nejpoužívanějších funkcí v SQL. Umožňuje spočítat řádky v určitém sloupci nebo řádky v celé tabulce.

Pokud počítáme pomocí sql COUNT počet záznamů nad určitým sloupcem, jsou NULL záznamy vynechány.

Syntaxe SQL COUNT funkce

Počet řádků v celé tabulce

SELECT COUNT(*) AS Pocet_Zaznamu_v_Tabulce
FROM dbo.Tabulka

Vrátí počet všech záznamů v tabulce kde je alespoň 1 hodnota sloupce neprázdná

Počet záznamů s neprázdnou hodnotou (NULL) ve vybraném sloupci:

SELECT COUNT(Sloupec) AS Pocet_Neprazdnych_Zaznamu
FROM dbo.Tabulka

Vrátí počet neprázdných záznamů (NOT NULL) nad sloupcem “Sloupec”

Agregovaný počet všech záznamů v tabulce přes nějaká pole:

SELECT Sloupec, COUNT(*) AS Pocet_Zaznamu_Hodnoty_Sloupec
FROM dbo.Tabulka
GROUP BY Sloupec

Vrátí agregovaný počet záznamů přes všechny jedinečné hodnoty pole “Sloupec”. V tomto případě je povinná klauzule GROUP BY

5/5 - (1 vote)

Jan Zedníček - Data & Finance

Jmenuji se Honza Zedníček a působím jako freelancer. Tuto práci dělám pro různé firmy již přes 10 let. Před tím jsem dlouhou dobu pracoval také jako BI developer, finanční controller, analytik a krátce jako finanční manažer. Vše pro společnosti z oblasti IT, bankovnictví a výroby. Po práci si rád zahraju tenis, volejbal, šachy, zajdu do posilovny a rád ochutnávám dobré rumy. Svoje znalosti a názory se snažím už několik let zapisovat na tento web, aby sloužily i někomu dalšímu - zejména studentům a zájemcům o informace z oblastí Business intelligence, korporátních financí a reportingu.

=> Přihlašte se do naší Excel facebook skupiny (1.4k+ členů), kde si pomáháme Excel CZ/SK diskuse »
=> Pokud vám článek pomohl, sdílejte ho nebo mě uveďte na vašich webových stránkách jako užitečný zdroj informací.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *