• 20.4.2017
  • Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling
  • 0

Tento typ pohledů slouží pro přístup k metadatům o objektech v SQL instanci, jsou využívané především administrátory databází. Seznam INFORMATION_SCHEMA Views:

Seznam INFORMATION_SCHEMA Views Popis
INFORMATION_SCHEMA.CHECK_CONSTRAINTS Poskytuje informace o tzv. CHECK constraints. CHECK Constraints lze definovat nad nějakým sloupcem v tabulce a definovat nad daty pravidla. Pokud je nadefinované  pravidlo porušeno dojde k aktivaci constraintu a je oznámena chyba
INFORMATION_SCHEMA.COLUMN_DOMAIN_USAGE Vrací info o sloupcích, které jsou nastaveny jako user-defined datový typ
INFORMATION_SCHEMA.COLUMN_PRIVILEGES Vrátí informace o právech definovaných na úrovni sloupců přiřazených od nebo k uživateli který se dotazuje
INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS Vrátí seznam všech sloupců a jejich metadat v dané databázi včetně tabulek
INFORMATION_SCHEMA.CONSTRAINT_COLUMN_USAGE Vrátí seznam sloupců a constraints na kterých jsou definovány nějaké constraints
INFORMATION_SCHEMA.CONSTRAINT_TABLE_USAGE Vrátí seznam tabulek a constraints na kterých jsou definovány nějaké constraints
INFORMATION_SCHEMA.DOMAINS Zobrazí seznam uživatelem definovaných datových typů
INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE Vrátí seznam sloupců, které jsou definovány jako klíče
INFORMATION_SCHEMA.PARAMETERS Seznam všech parametrů, které se používají v uživatelem definovaných procedurách a funkcích
INFORMATION_SCHEMA.REFERENTIAL_CONSTRAINTS Vrátí seznam cizích klíčů v databázi
INFORMATION_SCHEMA.ROUTINE_COLUMNS Seznam všech sloupců, které vrací table valued funkce v dané databízi
INFORMATION_SCHEMA.ROUTINES Seznam a definice všech stored procedures a funkcí v databázi
INFORMATION_SCHEMA.SCHEMATA Seznam schémat 
INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS Seznam constraints
INFORMATION_SCHEMA.TABLE_PRIVILEGES Vrátí informace o právech definovaných na úrovni tabulek přiřazených od nebo k uživateli který se dotazuje
INFORMATION_SCHEMA.TABLES Seznam všech tabulek v dané databázi a informace o typu objektu (BASE_TABLE, VIEW)
INFORMATION_SCHEMA.VIEW_COLUMN_USAGE Seznam sloupců definovaných ve views (pohledech)
INFORMATION_SCHEMA.VIEW_TABLE_USAGE Seznam tabulek používaných ve views (pohledech)
INFORMATION_SCHEMA.VIEWS Seznam Views
Rate this post

Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling

Jmenuji se Honza Zedníček a působím jako freelancer. Pracoval jsem dříve také jako BI developer, finanční controller a analytik. Vše pro společnosti z oblasti IT, bankovnictví, consultingu a výroby. Po práci si rád zahraju tenis, volejbal, šachy, zajdu do posilovny a občas neúspěšně odpálím pár balónků v golfu 🏌️

Již cca 10 let zapisuji na tento web různé návody určené zejména odborné veřejnosti, studentům a zájemcům o informace z oblastí Business intelligence, korporátních financí a reportingu.

🔥 Přihlašte se do naší Excel facebook skupiny (2.4k+ členů), kde si pomáháme Excel CZ/SK diskuse »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *