SQL Kvíz - Lehká obtížnost - začátečník a mírně pokročilý

Tento kvíz dokonale ověří vaše základní znalosti SQL. Čeká na vás 15 otázek

- Každá otázka může mít 1 nebo více správných odpovědí.
- U zadání otázky se na konci nachází upozornění na to kolik má otázka odpovědí.
- Pokud je řešením otázky více správných odpovědí, musí být vybrány všechny tyto odpovědi.
- Doporučená doba pro jeho zpracování je 20 minut

Hodně štěstí!


Určete správné pořadí SQL klauzulí tak, jak po sobě následují ve scriptu (1 odpověď je správně)

Jak se jmenuje SQL Server edice, která je zdarma? (1 odpověď je správně)

Který SQL operátor lze použít ve WHERE klauzuli? (Více správných odpovědí)

Která klauzule slouží k uspořádání záznamů v tabulce? (1 správná odpověď)

Které příkazy ze seznamu můžeme použít zkopírování záznamů z jedné tabulky do jiné (Více správných odpovědí)

Jaká z uvedených možností reprezentuje číselný datový typ (1 správná odpověď)

Která z uvedených možností jak deklarovat proměnnou typu VARCHAR(50), návev proměnné = "Jmeno", hodnota = "Pavel" v T-SQL je validní? (1 správná odpověď)

Z tabulky [Lide] chceme vybrat všechny záznamy, kde atribut [Datum_narozeni] je větší než 1.1.2000 and menší 31.12.2005. Který SQL dotaz z uvedených je správný? (1 odpověď je správně)

Pokud chceme spojit tabulku 1 s tabulkou 2 tak, aby výsledkem byly všechny záznamy z tabulky 1 a společné záznamy z tabulky 2 tak použijeme možnost: (1 odpověď je správně)

Jak se v T-SQL dělají komentáře? (1 správná odpověď)

Jaký je vztah mezi SQL a T-SQL? (1 správná odpověď)

Který z uvedených operatorů lze použít ve views? (Více správných odpovědí)

Který z následujících příkazů může mazat data v tabulce (Více správných odpovědí)

Která SQL klauzule může obsahovat podmínku, která omezí výběr základních dat v dotazu? (1 odpověď je správně)

Kolik primárních klíčů může mít tabulka v SQL Server?

 

SQL Kvíz - Náročná obtížnost (Těžká váha pro znalce)

Pravidla: 1) Každá otázka může mít 1 nebo více správných odpovědí; 2) U zadání otázky se na konci nachází upozornění na to kolik má otázka odpovědí; 3) Pokud je řešením otázky více správných odpovědí, musí být vybrány všechny tyto odpovědi; 4) Doporučená doba pro jeho zpracování je 20 minut


Jaký je vztah mezi SQL a T-SQL? (1 správná odpověď)

Určete v jakém pořadí se vyhodnocuje dotaz SQL enginem - tzv. logical query processing (1 správná odpověď)

Jaké jsou možné důvody pro přiřazení aliasů (vlastních pojmenováni) k atributům (sloupcům) v T-SQL? (1 správná odpověď)

[Začíná přituhovat] Jaké z následujících funkcí bychom mohli zvážit při generování surrogate key? (Více správných odpovědí)

Jaké z následujících možností použítí OFFSET-FETCH jsou validní v T-SQL (Více správných odpovědí)

Ktérý z uvedených operátorů je validní v T-SQL? (Více správných odpovědí)

Které volby FOR XML jsou při práci s XML v SQL validní? (Více správných odpovědí)

Jak při založení tabulky v SQL vyjádříme to, že hodnota atributu s datovým typem NVARCHAR(15) povoluje hodnotu NULL? (1 správná odpověď)

Která systémová tabulka s metadaty vrátí seznam constraints v databázi? (Více správných odpovědí)

Který z uvedených operatorů lze použít ve views? (Více správných odpovědí)

Které funkce se nezkopírují ze zdrojové tabulky při použití příkazu SELECT INTO? (Více správných odpovědí)

Které z následujících tvrzení je pravdivé o TRUNCATE (Více správných odpovědí)

Kterou z uvedených WHEN klauzulí lze zadat v příkazu MERGE? (1 správná odpověď)

Které z uvedených tvrzení jsou pravdivá? (Více správných odpovědí)

Která z následujícíh technik povede k SQL inject (vložení nežádoucího kódu) do dynamického, nechráněného SQL kódu např ve webové aplikaci? (1 správná odpověď)