• 28.6.2018
 • Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling
 • 0

V administraci SQL Server existují 2 pojmy, které si mezi sebou můžeme snadno splést. Jde o SQL Login a SQL User. V minulém článku jsme se blíže podívali na Login a zde se budeme věnovat SQL Userovi.

SQL User – uživatel

Zatímco SQL Login slouží k příhlášení k SQL Serveru a definuje oprávnění na úrovni serveru, tak SQL User je definován až na úrovni databáze a slouží k definici oprávnění hromadně na úrovni jednotlivých databází nebo jednotlivých objektů v databázi – např práva pro čtení, zápis, prohlížení kódu, exekuci procedur, manipulaci s tabulkami, apod.

SQL User musí mít nejprve založen Login. Je to logické, protože pomocí loginu se připojujete k SQL Serveru a bez něj se na Server vůbec nedostanete. V momentě, kdy máte založen login, tak s ním můžete pracovat a namapovat login na jednotlivé databáze. V Server security – Logins poklikáte na daný login a v sekci User mapping přidělíte loginu přístup pro jednotlivé databáze. Nad každou databází si pak můžete zvolit z defaultních rolí, kterou loginu přidělíte. Po potvrzení se automaticky založí User. Můžete si to zkontrolovat nad příslušnou databází v sekci Security – Users. 1 Login může být namapován na více Users.

Databázové role, které lze přiřadit uživatelům

 1. db_owner – Nejsilnější databázová role, může dělat cokoliv v databázi
 2. db_securityadmin – Spravuje role a práva v rámci databáze
 3. db_accessadmin – Umožňuje uživateli přidávat nebo odstraňovat ostatní uživatele, NT groups
 4. db_backupoperator – Umožňuje provádět zálohování a obnovy ze zálohy
 5. db_ddladmin – oprávnění, které umožňuje uživatelům vykonávat DDL (data definition language) operace v rámci databáze. Mezi DDL patří CREATE, DROP, ALTER, TRUNCATE
 6. db_datareader – časté oprávnění pro non IT uživatele, které umožňuje prohlížet data v jakékoliv tabulce na úrovni dané databáze
 7. db_datawriter – oprávnění umožňující vkládat, mazat nebo měnit obsah tabulek
 8. db_denydatareader – zakáže uživateli číst z tabulek
 9. db_denydatawriter – zakáže uživateli vkládat, mazat nebo měnit obsah tabulek

Kromě defaultních databázových rolí je samozřejmě možné vytvořit vlastní role.

SQL Script na vytvoření Usera (Create User)

CREATE USER User FOR LOGIN [Login];
EXEC sp_addrolemember ‘db_datareader’‘User’

5/5 - (2 votes)

Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling

Jmenuji se Honza Zedníček a působím jako freelancer. Pracoval jsem dříve také jako BI developer, finanční controller a analytik. Vše pro společnosti z oblasti IT, bankovnictví, consultingu a výroby. Po práci si rád zahraju tenis, volejbal, šachy, zajdu do posilovny a občas neúspěšně odpálím pár balónků v golfu 🏌️

Již cca 10 let zapisuji na tento web různé návody určené zejména odborné veřejnosti, studentům a zájemcům o informace z oblastí Business intelligence, korporátních financí a reportingu.

🔥 Přihlašte se do naší Excel facebook skupiny (2.4k+ členů), kde si pomáháme Excel CZ/SK diskuse »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *