Databáze je systém souborů a objektů, které jsou v rámci databáze uspořádány a provázány prostřednictvím klíčů. V databázi SQL Server můžeme najít objekty jako – tabulky, pohledy (views), funkce, procedury, triggery a další. V zásadě máme 2 možnosti jak databázi vytvořit. První možnost je vytvoření databáze naklikat v SQL management studio nebo databázi založit pomocí skriptu.

Vytvoření databáze přes SQL skript

Jedná se o pohodlnější variantu vytvoření databáze. Pomocí skriptu provádíme vlastně totožné nastavení jako v případě založení databáze klikačkou přes Management studio (viz dále).

Popis skriptu na vytvoření databáze:

 • Nová databáze se zakládá pomocí klauzule CREATE DATABASE
 • příkaz ON PRIMARY říká, že soubor s daty je umístěn v primární Filegroup a poté následuje část kódu v závorce, kde definujeme vlastnosti databázového souboru, ve kterém budou umístěna data:
  • Název databáze (NAME)
  • Cesta na datový soubor databáze (FILENAME)
  • Počáteční velikost databáze v MB (SIZE)
  • Maximální velikost databáze v MB (MAXSIZE) – případně nekonečno (UNLIMITED)
  • Limit růstu databáze – Autogrowth (FILEGROWTH) – tzn o kolik se datový soubor zvýší, pokud dojde k naplnění velikosti
 • příkaz LOG ON znamená, že definujeme logovací soubor pro transakční log. V závorce jsou stejné vlastnosti souboru jako v předchozím případě.

USE [master]
GO
CREATE DATABASE [Nova_databaze]
ON PRIMARY
( NAME = N'Nova_databaze', FILENAME = N'E:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\Nova_databaze.mdf' , SIZE = 8192KB , MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 65536KB )
LOG ON
( NAME = N'Nova_databaze_log', FILENAME = N'E:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\Nova_databaze_log.ldf' , SIZE = 8192KB , MAXSIZE = 2048GB , FILEGROWTH = 65536KB )
GO

Vytvoření databáze přes SQL Server Management Studio

Klikneme pravým tlačítkem na Database – New Database

Založení databáze v SQL Server management studio

Vlastnosti databáze

Otevře se nám okno, kde nastavujeme vlastnosti databáze. Na stránce “General” vyplníme Název databáze (Database name) a ownera můžeme nechat default (vlastníkem bude user, který zakládá databázi).  Vidíme, že když vytváříme databázi, tak se fyzicky vytvoří 2 soubory

 • Primární soubor s databází (.mdf)
 • Log soubor, který obsahuje transakční log (.ldf)

U hlavního souboru se zamyslete, kolik v něm bude dlouhodobě dat a podle toho nastavte

 1. Iniciální velikost souboru v MB (Initial Size)
 2. Autogrowth – v případě, že bude velikost souboru vyčerpána, tak autogrowth určuje o kolik má velikost zvýšit. Existují 2 varianty, jak Autogrowth nastavit
  • Fixní zvýšení v MB
  • Zvýšení % (nedoporučuji)

Vytvoření databáze v SQL Server management studio - krok 2

Collation databáze

Na stránce “Options” nastavíme zejména Collation a recovery model (Full, Bulk-logged nebo Simple). Dále už nic nastavovat nemusíme a nová databáze je nastavena. Můžeme potvrdit OK.

Vytvoření databáze v SQL Server management studio - krok 3

Poznámka: Na stránce Filegroups si můžeme založit více Filegroup a nastavit na ně databázové soubory (viz krok 2). Více filegroups se používá třeba u partitioningu tabulek, kdy chceme část tabulky archivovat do jiného fyzického umístění a zrychlit dotazy na více používaná data.

5/5 - (3 votes)

Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling

Jmenuji se Honza Zedníček a působím jako freelancer. Pracoval jsem dříve také jako BI developer, finanční controller a analytik. Vše pro společnosti z oblasti IT, bankovnictví, consultingu a výroby. Po práci si rád zahraju tenis, volejbal, šachy, zajdu do posilovny a občas neúspěšně odpálím pár balónků v golfu 🏌️

Již cca 10 let zapisuji na tento web různé návody určené zejména odborné veřejnosti, studentům a zájemcům o informace z oblastí Business intelligence, korporátních financí a reportingu.

🔥 Přihlašte se do naší Excel facebook skupiny (2.4k+ členů), kde si pomáháme Excel CZ/SK diskuse »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *