• 3.4.2017
 • Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling
 • 2

KDYŽ funkce je jedna z nejpoužívanějších v Excelu. V anglické verzi ji najdete jako funkci IF. Často se nám stane, že potřebujeme v tabulce otestovat, jestli je splněna určitá podmínka.

Pokud je podmínka splněna (TRUE) chceme vrátit nějakou hodnotu a pokud podmínka splněna není (FALSE), chceme vrátit hodnotu jinou. Přesně k tomuto je tato funkce navržena.

Syntaxe Excel funkce KDYŽ (IF)

Vzorec vypadá takto:

=KDYŽ(podmínka; hodnota když je podmínka splněna; hodnota když není splněna) (česká verze Excelu) nebo…

=IF(podmínka; hodnota když je podmínka splněna; hodnota když není splněna) (US verze Excelu)

Excel funkce KDYŽ

Funkce má 3 argumenty:

 • Podmínka – Tady vyplníme podmínku většinou s použitím matematických operátorů (<>=), např. buňka A1 = buňka B2 nebo jakoukoliv jinou podmínku co nás napadne
 • Ano – Hodnota, kterou má funkce vrátit v případě, že je podmínka (viz. dříve) splněna.
 • Ne – Hodnota, kterou má funkce vrátit v případě, že není podmínka splněna

Příklad na funkci KDYŽ()

Zkusíme si opět vymyslet praktický příklad, na kterém bychom si funkci když ukázali. Z Českého statistického úřadu jsem si stáhnul Excel se statistikami výdajů domácností na spotřebu. Excel obsahuje informace o výdajích českých domácností na různé účely (potraviny, bydlení apod). Pokusíme se ji trošku zanalyzovat :).

Excel s daty si můžete stáhnout tady 

Zadání praktického úkolu na využití excel funkce KDYŽ

Tak jdeme na to a zkusíme si napsat vzorec:

 • Argumenty Funkce – budeme porovnávat hodnoty ve sloupci B a C. Chceme otestovat, jestli je výdaj domácnosti v roce 2015 vyšší než v roce 2014. Do buňky D6 tedy napíšeme

=KDYŽ(C6>B6;”Vyšší”;”Nižší nebo rovno”)

Píšeme vzorec excel funkce KDYŽ

Buňky dále rozšíříme směrem dolů. Úkol je splněn, ještě bychom si mohli výsledek zpřehlednit a do vedlejšího sloupce zobrazit o kolik se spotřeba domácností změnila v % spolu s podmíněným formátováním, tak aby byl výsledek barevně rozlišený:

Řešení úkolu excel funkce KDYŽ
Řešení úkolu

Vnořená KDYŽ s více podmínkami

Speciálním variantou je pokud použijeme funkci několikrát v jednom vzorci. Tuto metodu používáme tehdy , pokud potřebujeme otestovat více než 1 podmínku. V našem případě jsme výdaje domácností rozdělili na 2 části dle porovnáni spotřeby roku 2014 a 2015:

 • Vyšší
 • Nižší nebo rovno

To je hezké, ale co kdybychom chtěli mít nižší a stejnou spotřebu zvlášť, jinými slovy chtěli bychom 3 skupiny:

 • Vyšší
 • Nižší
 • Rovno

Jednoduše použijeme funkci ve vzorci dvakrát.

=KDYŽ(C6>B6;”Vyšší”; KDYŽ(C6=B6;”Rovno”;”Nižší”))

Co jsme vlastně napsali– Pokud je hodnota v roce 2015 vyšší, tak přiřadíme hodnotu “Vyšší” a pokud ne tak KDYŽ je hodnota v roce 2015 stejná jako v roce 2014, přiřadíme “Rovno” a v ostatních případech přiřadím “Nižší”

Řešení úkolu
Příklad použití vnořené funkce

To je vše, Excel s řešením Vám nabízím ke stažení – Výdaje domácností_řešení

Rate this post

Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling

Jmenuji se Honza Zedníček a působím jako freelancer. Pracoval jsem dříve také jako BI developer, finanční controller a analytik. Vše pro společnosti z oblasti IT, bankovnictví, consultingu a výroby. Po práci si rád zahraju tenis, volejbal, šachy, zajdu do posilovny a občas neúspěšně odpálím pár balónků v golfu 🏌️

Již cca 10 let zapisuji na tento web různé návody určené zejména odborné veřejnosti, studentům a zájemcům o informace z oblastí Business intelligence, korporátních financí a reportingu.

🔥 Přihlašte se do naší Excel facebook skupiny (2.4k+ členů), kde si pomáháme Excel CZ/SK diskuse »

2 comments on “KDYŽ (IF) | Excel – Funkce na podmínky, vnořená když s více podmínkami

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *