Potřebujete-li používat v Excelu vzorce, kde se vyskytuje mocnina a odmocnina, Microsoft Excel Vás nezradí – tyto matematické operace můžeme pohodlně počítat pomocí dvou funkcí – POWER a odmocnina. Obě patří mezi matematické funkce, kterých Excel nabízí desítky. V tomto článku se dozvíte, že pro obě operace vám stačí pamatovat si pouze 1 funkci a proč 😉

Funkce si na praktické ukázce vysvětlíme na příkladu v jednoduché tabulce, která bude obsahovat druhou odmocninu, třetí odmocninu, druhou a třetí mocninu z čísel od 1 do 10.

ODMOCNINA (SQRT) vcelku zbytečná funkce – umí pouze druhou odmocninu

Vzorec vypadá takto:

=ODMOCNINA(číslo) (česká verze Excelu) nebo…

=SQRT(číslo) (anglická verze Excelu)

Funkce ODMOCNINA vrátí druhou odmocninu z daného čísla. V anglické verzi Excelu se funkce nazývá SQRT (ze square root). Bohužel není možné použít třetí ani jinou n-tou odmocninu, počítá pouze druhou. Podívejte se na následující příklad, v němž máme zmíněnou tabulku odmocnin a mocnin.

Například na obrázku je spočtena odmocnina z čísla v buňce B10, tedy zapíšeme =ODMOCNINA(B10).

Funkce ODMOCNINA
Výpočet druhé odmocniny funkcí ODMOCNINA

Co však v případě, že chcete vypočítat třetí nebo libovolnou jinou odmocninu? Musí se použít funkce POWER a vylovit znalosti středoškolské matematiky o mocninách a odmocninách.

POWER – mocnina a odmocnina v jedné funkci

Vzorec vypadá takto:

=POWER(číslo; exponent) (česká i anglická verze Excelu)

Funkce POWER slouží k výpočtu n-té mocniny, ale rovněž n-té odmocniny. Obecná syntaxe funkce je =POWER(číslo;n), kde n je exponent mocniny. V našem příkladu pro výpočet druhé a třetí mocniny bude zápis funkce =POWER(B8;2) pro druhou mocninu, resp. =POWER(B8;3) pro třetí mocninu.

Pomocí funkce POWER se dají počítat i odmocniny. Jen je nutno ze středoškolské matematiky znát, že n-tá odmocnina z x =x1/n. Takže, pro výpočet třetí odmocniny zapíšeme =POWER(B8;1/3).

Mocnina a odmocnina
Výpočet mocnin a odmocniny s funkcí POWER

Díky těmto dvěma funkcím lze pohodlně počítat mocniny a odmocniny, které jistě najdou využití nejen při plnění úkolů ve středoškolské matematice. Odmocniny vyšší než druhé je vždy nutno počítat pomocí funkce POWER, neexistuje přímá funkce pro výpočet n-té odmocniny. Na to je nutno pamatovat.

Obě funkce vracejí chybu #HODNOTA, pokud je ve zdrojové buňce nečíselný obsah. V Excelu lze chyby ošetřit elegantně pomocí funkce IFERROR, pokud chceme zamezit výpisu chyb v tabulce.

5/5 - (2 votes)

Tomáš Soukup

Externí redaktor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *