Tento článek je zaměřen na problémy s kompatibilitou funkcí napříč různými verzemi Excelu. Pokud používáte starší verzi Excelu, můžete mít problémy s použitím funkcí v sešitech vytvořených v novějších verzích. Chcete-li mít jistotu, že v novější verzi se sešit otevře správně a vzorce budou fungovat, nepřehlédněte nabídku kompatibilních funkcí.

Seznam kompatibilních funkcí můžete najít přímo v pod kartou Vzorce. Jejich používání je doporučeno pokud víme, že bude soubor otevřen někým, kdo má starou verzi Excelu, přesněji starší než 2007.

Kompatibilní funkce v Excelu
Kompatibilní funkce

Seznam kompatibilních funkcí zahrnuje různé finanční, statistické a další funkce. V nových verzích mohou být ty původně starší rozdělené na více funkcí. Níže uvedeme několik typických případů.

MODE vs. MODE.SNGL a MODE.MULT

Takovým případem je například funkce pro výpočet modu statistického znaku. V kompatibilní verzi je funkce nazvaná MODE, kdežto v nových verzích Excelu je rozdělena na MODE.SNGL (single) a MODE.MULT (pro matice). Funkce MODE.MULT vyžaduje maticový vzorec.

Takových funkcí je více. Použití kompatibilních funkcí má smysl, pokud sešit budeme otevírat ve starších verzích Excelu, které novým funkcím nerozumějí a ve výsledku se vzorce nemusejí korektně načíst. Velkou část tvoří statistické funkce, které byly od verze Excelu 2010 výrazně přepracovány.

V novém Excelu stejný výsledek

V nových verzích Excelu samozřejmě nové i kompatibilní funkce dodají stejný výsledek. Je však nutno počítat se zmíněným rozdělením – jedna funkce může mít běžný i maticový vzorec. V nových verzích Excelu doporučujeme používat nové funkce, pro zpětnou kompatibilitu s verzemi staršími než 2007 použijte raději kompatibilní verzi funkce, je-li k dispozici.

CHIDIST
Příkladem je funkce CHIDIST, v popisu je přímo zmínka o kompatibiltě.

V popisu kompatibilních funkcí je vždy informace, že tato funkce je k dispozici z důvodu kompatibility s aplikací Excel 2007 a dřívějšími. Na obrázku výše je příklad funkce CHIDIST, v Excelu od verze 2010 má tato funkce název CHISQ a je rozdělena na variantu CHISQ.DIST pro levostrannou pravděpodobnost a CHISQ.DIST.RT pro pravostrannou pravděpodobnost rozdělení.

Nové funkce jsou tak podrobnější a lépe postihují konkrétní případy, což se netýká jen statistických funkcí. Až Vám někdo zavolá, že mu v Excelu 2003 nefungují výpočty, po přečtení tohoto článku už budete vědět, že jedna z příčin mohou být právě nové funkce, nepodporované ve starší verzi Excelu.

Rate this post

Tomáš Soukup

Externí redaktor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *