V tomto článku se zaměříme na tzv. informační funkce. Většina z nich má syntaxi JE.XXX, kde XXX je zkoumaná vlastnost. Výstupem těchto funkcí je logická hodnota 0 nebo 1, resp. PRAVDA vs. NEPRAVDA. Tyto funkce používáme jako de facto jednoduché booleovské dotazy, zda hodnota v buňce splňuje určitou podmínku, např. zda je v buňce číslo, zda je liché nebo zda buňka obsahuje chybovou hodnotu. Dostupné funkce typu Informace vidíte na následujícím obrázku.

Nabídka informačních funkcí
Nabídka informačních funkcí

Popišme si základní funkce, které v této skupině funkcí jsou k dispozici (většina je počeštěna, uvádíme však i anglické názvy funkcí):

 • ISEVEN ověřuje, zda je v buňce sudé číslo (z angl. even=sudý), pro nečíselné hodnoty vrátí chybu
 • ISODD ověřuje, zda je v buňce liché číslo (z angl. odd=lichý), pro nečíselné hodnoty vrátí chybu
 • ISFORMULA ověřuje, zda je v buňce vzorec
 • JE.ČÍSLO ověřuje, zda je v buňce číselná hodnota, tedy datový typ číslo (v angl. verzi Excelu ISNUMBER)
 • JE.CHYBA ověřuje, zda je v buňce libovolná chybová hodnota (v angl. verzi Excelu ISERROR)
 • JE.LOGHODN ověřuje, zda v buňce je logická hodnota (v angl. verzi Excelu ISLOGICAL)
 • JE.NETEXT ověřuje, zda je v buňce netextová hodnota, například číslo nebo datum (v angl. verzi Excelu ISNONTEXT)
 • JE.ODKAZ ověřuje, zda buňka obsahuje hypertextový odkaz
 • JE.PRÁZDNÉ ověřuje, zda je buňka prázdná (v angl. verzi Excelu ISEMPTY)
 • JE.TEXT ověřuje, zda je v buňce textová hodnota (v angl. verzi Excelu ISTEXT)
 • TYP ověřuje datový typ v buňce, nevrací logickou hodnotu, ale celé číslo (1 pro číslo, 2 pro text, 4 pro logickou hodnotu, 16 pro chybovou hodnotu a 64 pro maticovou hodnotu)

Ukažme si na praktickém příkladu, jak tyto funkce pracují.

Užití funkcí typu Informace - informační funkce
Užití funkcí typu Informace

Informační funkce pro čísla

Pro číselné hodnoty využijeme funkce JE.ČÍSLO, ISEVEN, ISODD. Lze tak snadno zjistit nejen které buňky jsou číselné, ale zda je číslo sudé nebo liché bez složitého počítání. Pro neceločíselné vstupy a nečíselné hodnoty vracejí funkce ISEVEN a ISODD chybu.

Ostatní informační funkce a jejich využití

Kromě číselných dat Excel nabízí další funkce typu Informace například pro zjištění prázdnosti buňky nebo přítomnosti odkazu v buňce. Tyto funkce pak můžete efektivně využít například v podmínkách – např. funkce KDYŽ, například zápisem =KDYŽ(JE.ČÍSLO(A6);”číslo”;”text”) nebo lze rovněž pomocí těchto funkcí poté vyfiltrovat pravdivostní hodnoty pro určité zjištění.

Informační funkce lze tak efektivně využít pro nalezení požadovaného obsahu buněk a zároveň například vyfiltrovat jednoduše nežádoucí datové typy či prázdné buňky. Samozřejmě by to šlo i jinými způsoby, například pomocí podmíněného formátování, avšak funkce ze skupiny Informace jsou užitečnými dotazovacími funkcemi pro číselné i nečíselné vstupy. Hodit se mohou například v situaci, kdy nežádoucí hodnoty nechcete úplně odstranit, ale chcete mít přehled, kolik buněk například obsahuje odkazy nebo lichá čísla.

5/5 - (1 vote)

Tomáš Soukup

Externí redaktor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *