Přestože práce s různými číselnými soustavami nebude patrně nejčastější činností v Excelu, mohou se i Vám hodit. Microsoft Excel nabízí funkce pro převod mezi 4 nejvíce používanými číselnými soustavami – desítkovou (decimální), dvojkovou (binární), osmičkovou (oktalovou) a šestnáctkovou (hexadecimální). Především s binární a hexadecimální soustavou se určitě setkávají nejen programátoři. Nebudeme se zabývat popisem číselných soustav, ale přímým použitím převodů čísel mezi soustavami. Číselné soustavy v Excelu tak můžete snadno využívat.

Funkce pro práci s číselnými soustavami najdete mezi funkcemi Konstrukce.

Funkce Konstrukce v Excelu
Funkce Konstrukce v Excelu

Obecný název těchto funkcí je XXX2YYY, kde XXX je původní číselná soustava, z níž převádíme a YYY cílová soustava, do níž převádíme. Vstupem musí být číslo, jinak kterákoli z těchto funkcí vrátí chybu.

Převod čísel v číselných soustavách mezi sebou ve 12 funkcích

Pokud počítáte se mnou správně, tak je dispozici celkem 12 převodních funkcí mezi 4 soustavami:

funkce převod
BIN2DEC z binární do desítkové
BIN2HEX z binární do šestnáctkové
BIN2OCT z binární do osmičkové
DEC2BIN z desítkové do binární
DEC2HEX z desítkové do šestnáctkové
DEC2OCT z desítkové do osmičkové
HEX2BIN  ze šestnáctkové do binární
HEX2DEC  ze šestnáctkové do desítkové
HEX2OCT  ze šestnáctkové do osmičkové
OCT2BIN z osmičkové do binární
OCT2DEC z osmičkové do desítkové
OCT2HEX z osmičkové do šestnáctkové

Praktický příklad objasní jednoduše použití. V jednoduché tabulce převádíme čísla z desítkové soustavy do zbývajících třech soustav funkcemi DEC2BIN, DEC2HEX a DEC2OCT.

Převody čísel z desítkové soustavy
Převody čísel z desítkové soustavy

Převody čísel mezi číselnými soustavami jsou v Excelu díky těmto funkcím snadno použitelné. Funkce vracejí chybu rovněž při neplatném vstupu, i když je vstupem číslo. Například číslo 874 neexistuje v osmičkové soustavě a tak použití např. OCT2BIN končí chybou #ČÍSLO.

Římská číselná soustava s funkcí ROMAN

Římská číselná soustava patří mezi tzv. nepoziční soustavy, narozdíl od desítkové, dvojkové, apod. Se zápisem římských čísel se setkáváme u letopočtů, číslování kapitol, atd. Excel nabízí funkci ROMAN, která převádí čísla z desítkové soustavy do vyjádření římskými číslicemi. Viz obrázek níže.

Převod z desítkové do římské číselné soustavy
Funkce ROMAN převádí z desítkové do římské číselné soustavy

Funkce ROMAN má nepovinné parametry, pokud není parametr uveden, převádí se v klasickém způsobu zápisu římských čísel. Opačná funkce pro převod z římských čísel do desítkové soustavy v Excelu nativně neexistuje, je však možno použít např. nástroj Kutools.

Výpočty v různých číselných soustavách a převody mezi nimi najdou uplatnění v informatice i jiných vědních oborech. Díky těmto funkcím v Excelu je tak možné používat nejčastěji používané číselné soustavy a převádět čísla mezi nimi.

5/5 - (1 vote)

Tomáš Soukup

Externí redaktor

1 comment on “Převody mezi číselnými soustavami v Excelu

  1. Díky.

    Jasný a přehledný popis.
    Akorát je problém v excelu, který při převodu do binární soustavy, umožní pouze 10 číslic 🙁
    A to při převodu 6ti znakového čísla z HEX do BIN nestačí.
    Njn…excel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *