ACID

 • 30.8.2017
 • Ing. Jan Zedníček - Data & Finance
ACID je zkratka pro atomicitu, konzistenci, izolaci a trvanlivost. To jsou vlastnosti, které na kterých stojí (nebo by měl stát) každý databázový systému

Active Directory

 • 26.3.2017
 • Ing. Jan Zedníček - Data & Finance
Active Directory je ochrannou známkou Microsoft. Jedná se o adresářovou službu, která je nedílnou součástí architektury Windows operačních systémů. Stejně jako u ostatních adresářových služeb (např. Novell Directory Services), je Active...

ADO.NET

 • 30.9.2018
 • Ing. Jan Zedníček - Data & Finance
ADO.NET je softwarový framework, který umožňuje aplikacím přistupovat k databázi, která je součástí Microsoft .NET Framework

Advanced Analytics

 • 30.9.2018
 • Ing. Jan Zedníček - Data & Finance
Sada nástrojů, která uživatelům umožňuje data analyzovat hlouběji než standardní nástroje business intelligence a získávat z dat cenné informace pro rozhodování.

Aggregate component

 • 1.5.2017
 • Ing. Jan Zedníček - Data & Finance
Aggregate component je SSIS (SQL Server Integration Services) ETL Data flow komponenta umožňující provádět nad datovým tokem agregační operace s daty, seznam agregačních operací: Sum Count Count distinct Average Minimum...

Agregovaná data

 • 6.4.2017
 • Ing. Jan Zedníček - Data & Finance
Agregovaná data vyjadřují zjednodušeně řečeno souhrnná data. Ta jsou produkována z množiny dat, kterým se říká atomická data. Agregovaná data často tvoří nový datový soubor, který poskytuje jedinečné informace a poskytuje...

Atomická data

 • 6.4.2017
 • Ing. Jan Zedníček - Data & Finance
Atomická data jsou nejzákladnějším kusem informace mezi všemi úrovněmi informací. Velké soubory dat, ze kterých jsou zpracovávané analýzy business intelligence jsou “vyrobeny” z mnoha částí atomických dat.

Atribut tabulky

 • 6.4.2017
 • Ing. Jan Zedníček - Data & Finance
Atribut je v databázích zjednodušeně řečeno název sloupce. Je to vlastnost určitého řádku v databázové tabulce. Např.  případě tabulky “Lide” bude tabulka obsahovat kromě primárního klíče, také atributy jako...

Autogrowth

 • 25.11.2018
 • Ing. Jan Zedníček - Data & Finance
Autogrowth je jeden z volitelných parametrů nastavení SQL Server databáze, které definuje, jak se má SQL Server vypořádat se situací kdy dojde k naplnění limitu databáze. Pokud je Autogrowth...

Autoshrink

 • 25.11.2018
 • Ing. Jan Zedníček - Data & Finance
Autoshrink je volitelné nastavenéí SQL Server databáze kdy SQL Server automaticky změnšuje velikost nevyužitého prostoru databáze, aby uvolnil prostor na disku. Autoshrink se nedoporučuje používat (dokonce ani Microsoft to...

Azure Active Directory

 • 22.11.2018
 • Ing. Jan Zedníček - Data & Finance
Azure Active Directory nebo Azure AD je obdoba Windows Active directory. Je to zprostředkovatel identity ověřující uživatele (webové ověřovací standardy) pro cloudové služby Azure.

Azure Portal

 • 22.11.2018
 • Ing. Jan Zedníček - Data & Finance
Azure Portal grafické rozhraní pro správu služeb MS Azure

Balanced Data Distributor

 • 1.5.2017
 • Ing. Jan Zedníček - Data & Finance
Balanced Data Distributor je SSIS (SQL Server Integration Services) ETL Data flow komponenta, která pomocí samostatných podprocesů pro každou výstupní cestu komponenty BDD zlepšuje výkon SSIS data flow tasku běžících...

BIDS

 • 9.4.2017
 • Ing. Jan Zedníček - Data & Finance
BIDS je zkratka pro Business intelligence development studio. Je to vývojové prostředí integrované do Visual Studio, které je přizpůsobeno pro vývoj business intelligence projektů. Umožňuje vytvářet projekty SQL Server Integration...

Big Data

 • 6.4.2017
 • Ing. Jan Zedníček - Data & Finance
Big Data  označuje masivní množství dat, která jsou často nestrukturovaná nebo strukturovaná velmi okrajově. V dnešním světě je generováno obrovské množství dat z různých zdrojů  finance, sociální média, marketing,...

Business intelligence

 • 27.3.2017
 • Ing. Jan Zedníček - Data & Finance
Společnosti využívající Business intelligence neboli BI mají dokonalý přehled o svých aktivitách a mají dostupné nástroje pro analýzu dat. BI není pouze o reportingu (ten je špička ledovce). Jsou to postupy,...

Business Intelligence Dashboard

 • 6.4.2017
 • Ing. Jan Zedníček - Data & Finance
Business intelligence dashboard je obecný termín, který se označuje sadu vizualizačních nástrojů vhodně strukturované do podoby dashboardu. Ten poté slouží k předávání informací uživatelům informací. BI dashboard zobrazuje vizualizace dat ve formě tabulek a grafů...

Business Intelligence Tool

 • 6.4.2017
 • Ing. Jan Zedníček - Data & Finance
Business intelligence nástroj (BI tool) je počítačový software, který je v rukou BI developera schopen vykonávat různé tasky. Typicky ETL, reporting, správa databáze a údržba databáze. Existují business intelligence nástroje, které jsou určeny pro...

C# (see sharp)

 • 30.9.2018
 • Ing. Jan Zedníček - Data & Finance
C# (see sharp) je objektově orientovaný jazyk, který byl vytvořen Microsoftem pro vývoj webových aplikací, které běží na Microsoft .NET Frameworku

Cache

 • 30.9.2018
 • Ing. Jan Zedníček - Data & Finance
Cache (Keš) je část HW nebo SW aplikace, do které jsou data lokálně uložena s cílem urychlit načtení dat při opakovaném přístupu. Cílem je urychlit přístup k datům, která...