• 30.9.2018
  • Tomáš Soukup
  • 0

Makro v IT oblasti znamená de facto uživatelem napsaný program, který běží v jiném programu. Cílem maker je automatizace činností a opakovaných úloh. Časté využití najdou makra v databázových aplikacích, tabulkových procesorech, ale i v jiném softwaru, kupříkladu v textovém procesoru. Jednoduchý příklad využití maker v Excelu v našem článku. Makra však mohou být i nebezpečná a spouštět nebezpečný kód, tzv. makroviry. V prostředí Microsoft Office jsou používána makra napsaná v jazyce VBA.

Tomáš Soukup

Externí redaktor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *