Tento díl o mailování ze SQL Serveru bude asi poslední, už mi docházejí nápady 🙂 Poslat email SQL scriptem můžete přes systémovou proceduru “sp_send_dbmail”. Před tím je ale potřeba něco ponastavovat.

Jak poslat email přes SQL Script – sp_send_dbmail

Krok 1 – Nastavení database mail

Především musíte mít nastaven database email v SQL Server profil můžete podle článku z prvního dílu

Krok 2 – Povolit emailování prostřednictvím database mailu

Dále je potřeba povolit tuto formu emailování puštěním skriptu

sp_CONFIGURE 'show advanced', 1
GO
RECONFIGURE
GO
sp_CONFIGURE 'Database Mail XPs', 1
GO
RECONFIGURE
GO

Odeslání emailu z databáze – sp_send_dbmail

Email se dá poslat přes proceduru sp_send_dbmail, která leží v systémové databázi msdb. V ukázce nasimuluju puštění skriptu.

  • Pokud script doběhne úspěsně, tak si nechám poslat email ve znění “Skript XYZ doběhl úspěšně”
  • V opačném případě bude znění “Skript XYZ neproběhl úspěšně !!!” a raisnu Error přes RAISERROR

BEGIN TRY

   SELECT 1/0

   EXEC msdb.dbo.sp_send_dbmail @profile_name='biportaldbmail',
   @recipients='biportaldbmail@gmail.com',
   @subject='Skript XYZ úspěšně doběhl',
   @body='Skript XYZ úspěšně doběhl'

END TRY
BEGIN CATCH

   EXEC msdb.dbo.sp_send_dbmail @profile_name='biportaldbmail',
   @recipients='biportaldbmail@gmail.com',
   @subject='Skript XYZ neproběhl úspěšně !!!',
   @body='Skript XYZ neproběhl úspěšně !!!'

   RAISERROR ('Skript XYZ neproběhl úspěšně !!!', 16,1)

END CATCH

Po spuštění skriptu zkontroluju email. Přišla notifikace o neúspěšném průběhu scriptu, protože 0 nejde dělit.

Jak poslat email přes SQL Script - sp_send_dbmail

5/5 - (1 vote)

Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling

Jmenuji se Honza Zedníček a působím jako freelancer. Pracoval jsem dříve také jako BI developer, finanční controller a analytik. Vše pro společnosti z oblasti IT, bankovnictví, consultingu a výroby. Po práci si rád zahraju tenis, volejbal, šachy, zajdu do posilovny a občas neúspěšně odpálím pár balónků v golfu 🏌️

Již cca 10 let zapisuji na tento web různé návody určené zejména odborné veřejnosti, studentům a zájemcům o informace z oblastí Business intelligence, korporátních financí a reportingu.

🔥 Přihlašte se do naší Excel facebook skupiny (2.4k+ členů), kde si pomáháme Excel CZ/SK diskuse »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *