• 1.5.2017
  • Ing. Jan Zedníček - Data & Finance
  • 0

ISNULL a COALESCE jsou funkce, které slouží k práci s prázdnými hodnotami (NULL). Obě funkce vrací první hodnotu, která je různá od NULL z předem nadefinovaných vstupních parametrů. Mezi oběma funkcemi jsou ale rozdíly.

Syntaxe ISNULL

SELECT ISNULL(<Sloupec>, <Náhradní Sloupec/Hodnota 1>)
FROM dbo.Tabulka

Syntaxe COALESCE

SELECT COALESCE(<Sloupec>, <Náhradní Sloupec/Hodnota 1>, <Náhradní Sloupec/Hodnota 2>,...)
FROM dbo.Tabulka

Rozdíly mezi ISNULL a COALESCE:

  • ISNULL přijímá pouze 2 parametry, COALESCE 2 nebo více parametrů
  • ISNULL vrací výsledek v datovém typu, jakým jsou vstupní parametry. Pokud jsou všechny zadané parametry NULL, výsledkem je NULL
  • Datový typ u COALESCE je vyhodnocen dynamicky a je zvolen podle datové priority – data precedance. Pokud jsou všechny vstupy NULL, výsledkem je chyba. Více o Data precedance v článku Dava Pinala
  • ISNULL je z pohledu výkonu rychlejší

Příklad

Deklarujme si 2 proměnné @X a @Y s datovým typem VARCHAR(1) a VARCHAR(50) a porovnejme různé kombinace

DECLARE @X VARCHAR(1) = NULL
DECLARE @Y VARCHAR(50) = 'Functions COALESCE and ISNULL are great'

SELECT
COALESCE(@X, @Y) AS COALESCE_XY,
ISNULL(@X, @Y) AS ISNULL_XY,
COALESCE(@Y, @X) AS COALESCE_YX,
ISNULL(@Y, @X) AS ISNULL_YX

Isnull vs coalesce priklad

Vyhodnocení:

  1. COALESCE (X,Y) vrací plný texh v datovém typu VARCHAR(50) – má přednost z hlediska data precedance
  2. ISNULL (X,Y) vrací výsledek ve VARCHAR(1) podle prvního parametru
  3. COALESCE(Y,X) vrací opět VARCHAR(50)
  4. ISNULL (Y,X) vrací VARCAHR(50) – tentokrát je delší text zadán jako první parametr

Speciální případy výsledku obou funkcí

-- 1) Výsledek je NULL
SELECT ISNULL(NULL, NULL)

-- 2a) Výsledek je Error (alespoň 1 parametr musí být výraz (Expression) různý od NULL)
SELECT COALESCE(NULL,NULL)

-- 2b) Výsledek je NULL
DECLARE @X VARCHAR(1) = NULL
DECLARE @Y VARCHAR(50) = NULL

SELECT COALESCE(@X,@Y)

5/5 - (2 votes)

Ing. Jan Zedníček - Data & Finance

Jmenuji se Honza Zedníček a působím jako freelancer. Tuto práci dělám pro různé firmy již přes 10 let. Před tím jsem dlouhou dobu pracoval také jako BI developer, finanční controller, analytik a krátce jako finanční manažer. Vše pro společnosti z oblasti IT, bankovnictví a výroby. Po práci si rád zahraju tenis, volejbal, šachy, zajdu do posilovny a rád ochutnávám dobré rumy. Svoje znalosti a názory se snažím už několik let zapisovat na tento web, aby sloužily i někomu dalšímu - zejména studentům a zájemcům o informace z oblastí Business intelligence, korporátních financí a reportingu.

=> Přihlašte se do naší Excel facebook skupiny (1.4k+ členů), kde si pomáháme Excel CZ/SK diskuse »
=> Pokud vám článek pomohl, sdílejte ho nebo mě uveďte na vašich webových stránkách jako užitečný zdroj informací.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *