Datové sklady (DWH) & Tržiště

Datový sklad nebo tržiště je centralizované místo, kde jsou uložena data z různých informačních systémů ve formě vhodné k reportování. Zároveň je to místo, kde dochází k transformacím dat, čištění a obohacování dat o nové informace nebo výpočty nad základními daty. Slouží jako zdroj pravdy.

Rozdíl mezi datovým skladem a datamartem je v tom, že datamart bývá spíše orientován tématicky nebo organizačně (např. Sales, Marketing, Finance atp.) kdežto datový sklad je centralizován a většinou lépe strukturován. Často bývá vytvoření datamartů prvním krokem a k budování datového skladu se přistupuje až následně.

Co nás čeká

 • Vyhodnocení připravenosti společnosti na projekt, časový plán
 • Business analýza - Jaké informace potřebujeme (třídění), kde se nacházejí a v jaké jsou kvalitě
 • Definice metodik, jmenných konvencí, příprava prostředí (platformy, vývojové prostředí)
 • Implementace - Inkrementální vrstva, historizační, prezentační
 • Testování implementace
 • Tvorba reportů
 • Prezentace, zaškolení
 • Support - Po skončení projektu jsem Vám k dispozici
Příprava
Implementace a test
Business Analýza
Reporty
Jmenné konvence
Prezentace, školení

Celková náročnost projektu v hodinách/dnech je individuální v závislosti na komplexitě projektu.

K čemu je datový sklad dobrý?

Výhodami datového skladu/datamartu jsou především tyto skutečnosti

 • Místo, kde se nachází pravda – nekolují excely s různými výsledky, management ví čemu může věřit
 • Důležitá data na 1 místě – pohodlně dostupná pro reporting aplikace (Excel, Power BI, atp.)
 • Automatizace – data jsou do DWH nahrávána periodicky a automaticky
 • Přátelské pojmenování objektů a polí – zjednodušuje používání dat pro běžné uživatele, uvolnění IT kapacit z důvodu odpadnutí požadavků na sestavy
 • Flexibilita – při správně navrženém systému je možné velmi rychle vytvářet reporty i pro netechnické uživatele
 • Historizace – snímkování provozních systému, možnost zobrazit stav systému zpětně, možnost měřit do té doby nemožné – jak dlouho trvá přepnutí objednávky ze stavu A do stavu B atp.
 • Možnost nasazení Self Service BI přístupu
Nevýhody lze při správné implementaci eliminovat
 • Vyšší počáteční investice – nákup licencí, vybudovaní datového skladu trvá, datamarty jsou levnejší
 • Riziko vysokých režijních nákladů při špatné implementaci – špatnou implementací se můžete dostat do stavu, kdy řešení přináší více nákladů než reálného užitku. Režijní náklady nikdy nebudou nulové.
 • Vyšší nároky na přípravné práce, výsledky jsou nejsou delší dobu vidět
Implementaci je potřeba zvážit, nejde o malou investici. Velké množství manažerů udává, že projekt v jejich firmě není úspěšný, protože implementátor nerozumněl businessu zákazníka.

Máte dotaz?

(420) 734 399 420

jsem@janzednicek.cz

Další informace

Níže si můžete prohlédnout příklady některých typových projektů nebo si tuto stránku stáhnout jako pdf