Datový sklad (DWH) & Datamart

Datový sklad nebo tržiště (datamart) je centralizované místo, kde jsou uložena data z různých informačních systémů ve formě vhodné k reportování (přes Power BI, Excel, SSAS, jiné). 

Zároveň je to místo, kde dochází k transformacím dat, čištění a obohacování dat o nové informace nebo výpočty nad základními daty. Slouží jako zdroj pravdy pro reporting.

Nejčastěji při vývoji pracuji s nástroji MS SQL Server, Power BI, Excel, Visual studio, Git/Sourcetree, dokumentační software (např. Confluence) a systém na zadávání úkolů (např. JIRA, Teams)

Zavedení datového skladu - činnosti

 • Vyhodnocení připravenosti společnosti na projekt, časový plán
 • Business analýza - Jaké informace potřebujeme (třídění), kde se nacházejí a v jaké jsou kvalitě
 • Definice metodik, jmenných konvencí, příprava prostředí (platformy, vývojové prostředí)
 • Implementace - Inkrementální vrstva, historizační, prezentační
 • Testování implementace
 • Tvorba reportů
 • Prezentace, zaškolení
 • Support - Po skončení projektu jsem Vám k dispozici

Podrobně jsem se o řízení projektu datového skladu rozepsal v článku Datový sklad – Cena? Projektová dokumentace a Jak řídit projekt

Příprava
Implementace a test
Business Analýza
Reporty
Jmenné konvence
Prezentace, školení

K čemu je datový sklad dobrý?

Výhody datového skladu/datamartu

 • Místo, kde se nachází pravda – nekolují excely s různými výsledky, management ví čemu může věřit
 • Důležitá data na 1 místě – pohodlně jednoduše dostupná pro reporting aplikace (Excel, Power BI, atp.)
 • Automatizace – data jsou do DWH nahrávána periodicky a automaticky
 • Přátelské pojmenování objektů a polí – zjednodušuje používání dat pro běžné uživatele, uvolnění IT kapacit z důvodu odpadnutí požadavků na sestavy
 • Flexibilita – při správně navrženém systému je možné velmi rychle vytvářet reporty i pro netechnické uživatele
 • Historizace – snímkování provozních systému, možnost zobrazit stav systému k nějakému datu zpětně
Nevýhody lze při správné implementaci limitovat
 • Vyšší počáteční CAPEX investice – nákup licencí, vývoj. Vhodné spíše pro střední a velké podniky
 • Určité režijní náklady i po skočení projektu, při správné implementaci marginální

(420) 734 399 420

jsem@janzednicek.cz

Další informace

Níže si můžete prohlédnout příklady některých typových projektů nebo si tuto stránku stáhnout jako pdf