Finance & Controlling, automatizace

Prošel jsem si mnoha pozicemi ve financích, controllingu a Business Intelligence. Díky tomu mohu nabídnout synergické efekty tím, že jsem schopen vstoupit do projektu v jakékoliv jeho fázi – od návrhu až po samotnou realizaci (data, reporting, BI platformy). Zkušenosti mám především v oblastech

  • Monthly reporting - nastavení, automatizace reportingu, segmentace
  • Konsolidace - Reporting dle CAS a IFRS
  • Sales, Marketing, HR Reporting
  • Budgeting/Forecasting
  • Profitabilita projektů, IRR, NPV
  • KPI's / OKR's reporting
  • Optimalizace procesů sales operations
  • Reporting architektura

Máte dotaz?

(420) 734 399 420

jsem@janzednicek.cz

Další informace

Níže si můžete prohlédnout příklady některých typových projektů nebo si tuto stránku stáhnout jako pdf