Finanční controlling, automatizace

Návrh, vybudování, zlepšení a zjednodušení finančního reportingu v Excelu, Power BI nebo jiné reportovací platformě. Sjednocení reportů na 1 místo a jejich částečná či celková automatizace (úspora času).

  • Monthly reporting - nastavení, automatizace reportingu, segmentace
  • Konsolidace - Reporting dle CAS a IFRS
  • Sales, Marketing, HR Reporting
  • Budgeting/Forecasting
  • Profitabilita projektů, IRR, NPV
  • KPI's / OKR's reporting
  • Optimalizace procesů sales operations
  • Reporting architektura

(420) 734 399 420

jsem@janzednicek.cz

Další informace

Níže si můžete prohlédnout příklady některých typových projektů nebo si tuto stránku stáhnout jako pdf