V rubrice Finanční analýza jsou seskupeny články, které vysvětlují principy finanční analýzy, přístupy a pojmy. Najdeme zde i příspěvky ohledně hodnocení investic (IRR, WACC a podobně). Některá témata, která s finanční analýzou souvisejí, ale řeším je formou praktické ukázky v Excelu, mohou být v jiné rubrice (např. finanční matematika v Exclelu)

Nejčtenější z kategorie