Odstranění duplicitních záznamů je poměrně častým požadavkem při práci s tabulkami. Existuje na to jednoduché řešení, přesto má svá úskalí. Jak na data v Excelu bez duplicit v jednom sloupci či ve více? Jinak odebrání duplicit nelze použít pro řádky, to je důležitá informace na začátek.

Odebrat duplicity z jednoho sloupce

Nejjednodušší je případ, že chceme odebrat duplicitní hodnoty v jednom sloupci. Označíme sloupec či přesnou oblast a na kartě Data použijeme Odebrat duplicity.

Odebrání duplicit v Excelu
Odebrání duplicit v Excelu

Je-li vedle daného sloupce nějaký další, Excel se zeptá, zda se má odebrání rozšířit nebo nikoli. Zvolíme Pokračovat s aktuální oblastí, čímž se duplicity odstraní pouze v označené oblasti. Pokud bychom zvolili rozšíření oblasti, hledaly by se duplicity ve všech sloupcích, ale nikoli v rámci jednoho. Viz příklad se dvěma sloupci.

Odebrat duplicity
Rozšíření oblasti při odebrání duplicit

Při odebrání nezáleží nijak na datových typech, odstraní se vše, co se vyskytuje v daném sloupci vícekrát, tedy více než jednou. V tomto případě se odstraní záznamy 222, aa a 14%.

Odebrání duplicit mezi více sloupci

Trošku odlišná je situace, kdy požadujeme odstranit duplicity nikoli v rámci jednoho sloupce, ale mezi několika. V tomto příkladu označíme oba sloupce a Excel se zeptá, zda chceme použít oba sloupce. A žádné duplicity nenajde, i když jsou v obou sloupcích duplicitní záznamy. V tomto případě se totiž hledají duplicity mezi sloupci. Tedy pokud by v druhém byl výskyt například hodnoty 333, bude záznam odstraněn z obou sloupců. V tom je zásadní rozdíl při odebrání duplicit u jednoho sloupce a u více sloupců. Pokud označíme více sloupců, porovnávají se záznamy mezi sloupci, nikoli v rámci stejného.

Pokud bychom chtěli zjistit, kolik duplicitních záznamů daný sloupec obsahuje, nejsnadnější možností je použití funkce COUNTIF, tedy například =COUNTIF(A:A;222) a dostali bychom výsledek 2.

Odebrání duplicit je praktickou funkcí a často potřebujeme takto vyfiltrovat opakující se položky. Chcete-li odstranit duplicity ve více sloupcích, ale v každém, je nutné to udělat pro každý sloupec samostatně, jinak se hledají duplicity mezi sloupci, jak bylo řečeno. Jiné řešení porovnání sloupců a odstranění duplicit nabízí funkce SVYHLEDAT, resp. fuzzy lookup.

Zvýraznění duplicit podmíněným formátováním v Excelu

Odbočka na konec. Není-li cílem přímo odstranění duplicit, ale pouze jejich zvýraznění, lze použít podmíněné formátování. Nastavit lze, zda se mají zvýraznit jedinečné nebo duplicitní záznamy. Výsledek je vidět hned na náhledu.

Odebrat duplicity a podmíněné formátování
Podmíněné formátování ke hledání duplicit

Pozor, zde neplatí logika sloupců. Tudíž, pokud se označí více sloupců nebo i řádky, najdou se duplicity v každém sloupci, řádku či oblasti.

5/5 - (2 votes)

Tomáš Soukup

Externí redaktor

1 comment on “Data v Excelu bez duplicit – funkce odebrat duplicity

  1. Dobrý den, řeším problém jak odstranit duplicity v řádcích. Jak na to? Nikde nemůžu najít řešení.

    Děkuji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *