Předpokládám, že pokud čtete tento článek, tak o odpisech něco víte a není potřeba se zdržovat vysvětlováním. Pokud nevíte, tak si problematiku z veřejných zdrojů nastudujte. Pro odpisy v Excelu existuje řada funkcí:

 • ODPIS.LIN (v anglickém Excelu SLN) – Lineární odpisy (Nejjednodušší metoda odpisů)
 • ODPIS.NELIN (v anglickém Excelu SYD)  – Zrychlené odepisování (degresivní metodou za určené období)
 • ODPIS.ZRYCH (v anglickém Excelu DB) – Zrychlené odepisování (Odpis majetku pomocí degresivní metody s pevným zůstatkem)
 • ODPIS.ZRYCH2 (v anglickém Excelu DB) – Zrychlené odepisování (Počítá odpis za určité období pomocí dvojité degresivní metody odpisu nebo jiné metody, kterou zadáte pomocí parametru)

V praxi nejčastěji používáme metodu lineárních a zrychlených odpisů (ODPIS.LIN a ODPIS.NELIN), proto se budeme věnovat těmto funkcím.

Odpisové skupiny, koeficienty a sazby 2018

Odpisové skupiny hmotného majetku 2018

Odpisová skupina Počet let odpisování
1 3
2 5
3 10
4 20
5 30
6 50

Sazby pro rovnoměrné odpisy 2018

Odpisová skupina 1.rok Další roky
1 20 40
2 11 22,25
3 5,5 10,5
4 2,15 5,15
5 1,4 3,4
6 1,02 2,02

Koeficienty pro zrychlené odpisy 2018

Odpisová skupina 1. rok Další roky
1 3 4
2 5 6
3 10 11
4 20 21
5 30 31
6 50 51

Zadání příkladu k řešení přes Excel (viz dále)

Společnost ABC pořídila finančnímu řediteli reprezentativní osobní automobil v hodnotě 2 400 000 Kč. Účetní jej aktivoval do dlouhodobého hmotného majetku. Vypočítejte nákladové odpisy na dosažení, udržení a zajištění si může firma uplatnit pro varianty odepisování:
 • Rovnoměrný způsob
 • Zrychlený způsob

V excelu si připravíme přehlednou tabulku s odpisovým plány pro obě varianty (lineární a zrychlené odpisy). Jestli chcete, excel si můžete stáhnout zde – Příklad na odpisování – zadání.

Příklad na odpisy v Excelu - zadání

Lineární odepisování pomocí funkce ODPIS.LIN v Excelu

Pro oba způsoby odepisování máme pro první rok daný koeficient. Odpis pro první rok tedy vypočítáme jednoduše jako Pořizovací cena / 5. Pro další období (2-5) použijeme funkci ODPIS.ZRYCH, která má 3 argumenty:

 • Zůstatková cena na začátku daného období (čili pořizovací cena – dosavadní odpisy)
 • Zůstatková cena v posledním období (nula)
 • Počet období do konce odepisování

Řešení v Excelu je na obrázku níže – Pro první rok budou lineární odpisy ve výši 264 000 Kč a pro další léta 534 000 Kč.

Lineární odpisy - řešení příkladu na odpisy

Zrychlené odepisování pomocí funkce ODPIS.NELINv Excelu

Výpočet zrychlených odpisů pro první období je stejný jako u lineárních odpisů – tedy pořizovací cena * sazba/100. Pro další období využijeme funkci ODPIS.NELIN, který obsahuje podobné argumenty jako u funkce na lineární odepisování:

 • Zůstatková cena k začátku období pro které zrychlený odpis počítáme
 • Zůstatková cena na konci období (nula)
 • Počet období do konce životnosti
 • Pro kolik období odpis počítáme (1)

Řešení v Excelu je na obrázku níže – Pro první rok budou zrychlené odpisy vypadat takto:

 1. rok – 480 000 Kč
 2. rok – 768 000 Kč
 3. rok – 576 000 Kč
 4. rok – 384 000 Kč
 5. rok – 192 000 Kč

Zrychlené odpisy - řešení příkladu v Excelu

Řešení v excelu vám poskytnu také – najdete ho tady Příklad na odpis lineární a zrychlený – řešení

5/5 - (4 votes)

Jan Zedníček - Data & Finance

Jmenuji se Honza Zedníček a působím jako freelancer. Tuto práci dělám pro různé firmy již přes 10 let. Před tím jsem dlouhou dobu pracoval také jako BI developer, finanční controller, analytik a krátce jako finanční manažer. Vše pro společnosti z oblasti IT, bankovnictví a výroby. Po práci si rád zahraju tenis, volejbal, šachy, zajdu do posilovny a rád ochutnávám dobré rumy. Svoje znalosti a názory se snažím už několik let zapisovat na tento web, aby sloužily i někomu dalšímu - zejména studentům a zájemcům o informace z oblastí Business intelligence, korporátních financí a reportingu.

=> Přihlašte se do naší Excel facebook skupiny (1.4k+ členů), kde si pomáháme Excel CZ/SK diskuse »
=> Pokud vám článek pomohl, sdílejte ho nebo mě uveďte na vašich webových stránkách jako užitečný zdroj informací.

1 comment on “Jak na daňové odpisy v Excelu (Zrychlené a lineární)

 1. Vypočítejte daňové odpisy koupeného osobního automobilu, který si firma, která je plátcem DPH, pořídila v září 2020. Cena automobilu (bez DPH) činila 299.000,–Kč, DPH je 62.790,–Kč. Celková cena včetně DPH byla 361.790,– Kč. Automobil je zařazen do 2. odpisové skupiny. Odpisy vypočítejte metodou degresivní i lineární. Degresivní odpisy jsou odpisy zrychlené, lineární jsou odpisy rovnoměrné. V prvním a druhém roce odpisování v tabulkách ve sloupečku Výpočet ročního odpisu uveďte obecný vzorec, podle kterého odpisy vypočítáme, dosazení do něj a výsledek. V dalších letech odpisování v tomto sloupci uveďte jen dosazení do vzorce a výsledek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *