IDENTITY je v SQL Server tabulce vlastnost atributu (sloupce), která umožňuje automatické číslování záznamů, které jsou vkládány do tabulky. Vytváříme tak automatický inkrement s jedinečnými hodnotami bez toho abychom museli vkládat do tabulky číslo ručně. Tuto funkci lze využít na číselné datové typy a typické využítí je pro identifikátory a primární klíče. K automatickému číslování lze využít také jiných možností, např.  SEQUENCE příkaz, který jsem popisoval v článku v odkazu.

Syntaxe IDENTITY

Identity připojujeme jako vlastnost sloupce např. při založení sql tabulky a příkaz má 2 argumenty:

IDENTITY (<počáteční hodnota>, <increment>)

  • Počáteční hodnota – je hodnota od které se začíná číslovat. Typicky asi budeme chtít od 1, ale je možné číslovat od libovolného začátku
  • Increment – je číslo o které se bude navyšovat

Příklad na vytvoření sloupce s sql funkcí IDENTITY

Typické použití bude asi takové:

Založení tabulky

CREATE TABLE [dbo].[Test_Identity] (
[ID] INT IDENTITY (1,1) PRIMARY KEY,
[Hodnota] VARCHAR(255) NOT NULL
);

Vložení záznamů a kontrola očíslování

Všimněte si, že vkládáme pouze hodnoty, nikoliv ID – to se čísluje samo

INSERT INTO [dbo].[Test_Identity] ([Hodnota])
VALUES (‘Jedna’),(‘Dvě’),(‘Tři’),(‘Čtyři’);

SELECT * FROM [dbo].[Test_Identity];

IDENTITY-příklad

Test číslování sloupce v tabulce

Pokud nad tabulkou provedu TRUNCATE (vymazání hodnot) a tabulku znovu naplním, tak se mi záznamy znovu očíslují od 1 po 4. To je rozdíl oproti SEQUENCE, což je objekt, který si pamatuje poslední podanou hodnotu a vrátí hodnotu následující. V případě použítí SEQUENCE bychom dostali číslo 5-8 (nebo bysme museli sequenci resetovat.

identity-po-truncate-table

5/5 - (1 vote)

Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling

Jmenuji se Honza Zedníček a působím jako freelancer. Pracoval jsem dříve také jako BI developer, finanční controller a analytik. Vše pro společnosti z oblasti IT, bankovnictví, consultingu a výroby. Po práci si rád zahraju tenis, volejbal, šachy, zajdu do posilovny a občas neúspěšně odpálím pár balónků v golfu 🏌️

Již cca 10 let zapisuji na tento web různé návody určené zejména odborné veřejnosti, studentům a zájemcům o informace z oblastí Business intelligence, korporátních financí a reportingu.

🔥 Přihlašte se do naší Excel facebook skupiny (2.4k+ členů), kde si pomáháme Excel CZ/SK diskuse »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *