V článku o control flow tasku jsem popsal funkci Control Flow v SSIS balíčku. Pomocí control flow dokážeme řídit to, co balíček provádí. Nejpoužívanejším typem tasku je právě Data flow task, který obsahuje logiku datových toků (ETL procesů).

Rozdíl mezi Control Flow a Data flow taskem

Bohužel se tyto 2 pojmy často zaměňují. Control flow není task, ale je to řídící vrstva SSIS package. Definuje posloupnost jednolivých tasků (např. Execute SQL, Script task, Dataflow task, apod) a vztahy mezi nimi.

Data flow je pouze jedním z tasků, které je možné zaimplementovat do Control flow a nachází se v něm logika jak dostat data z bodu A do bodu B. Control flow může obsahovat 1 nebo více Data flow tasků.

Data Flow – Úvod

Jak jsem zmínil dříve, je asi nejpoužívanějším taskem. Důvodem je to, že SSIS package nejčastěji vytváříme abychom zajistili nějaký datový tok, případně transformaci dat před uložením do cílové tabulky. A k tomuto je Data Flow task určen.

Data flow zajišťuje ve spolupráci s connection managerem připojení na zdroj dat (a cílovou destinaci), dále transformace a tok dat. Na screenshotu níže je stav našeho SSIS package z předchozího článku, kdy jsme připravili control flow. Máme tam Execute SQL tasky, které zajišťují logování (na začátku a na konci) a dále data flow task. Ten ale zatím neobsahuje žádnou logiku.

Dat flow task - example

Data flow task na screenshotu je uprostřed, pojmenovaný jako “ETL”. Tento task si můžeme rozkliknout a podívat se dovnitř.

Data flow task - detail

Obsah tasku je zatím zcela prázdný. Všimněte si, že v SSIS Toolboxu (vlevo v pracovním prostoru) máme najednou jinou nabídku komponent.

SSIS Data Flow – Typy komponent, Source, Destination

Pojďme se porozhlédnout po nabídce SSIS Toolboxu – tedy co vlastně máme v Data flow k dispozici v defaultním nastavení Business Intelligence Studia. Toolbox lze zjednodušeně rozdělit na 2 základní skupiny:

 • Připojení ke zdroji dat a cílové destinaci
 • Datové Transformace

V SSIS Toolboxu se komponenty dělí na:

1 Připojení ke zdroji dat

  • 1.1. Favorites – Najdeme zde Source a Destination Assistenta (průvodce), který nám pomůže vytvořit providera na nějaký soubor nebo databázovou tabulku
  • 1.2. Other Sources – Providera připojení si můžeme zvolit, např. pro připojeni k SQL Server bychom vybrali OLE DB Source – data slouží jako zdroj ze kterého můžeme číst data
   • ADO NET Source
   • CDC Source
   • Excel Source
   • Flat File Source
   • ODBC Source
   • OLE DB Source
   • Raw File Source
   • XML Source
  • 1.3. Other Destination – Providera připojení si můžeme zvolit, např. pro připojeni k SQL Server bychom vybrali OLE DB Source – data se  do této destinace budou ukládat
   • ADO NET Destination
   • Data Mining Model Training
   • DataReader Destination
   • Dimension processing
   • Excel Destination
   • Flat File Destination
   • ODBC Destination
   • OLE DB Destination
   • Partion Processing
   • Raw File Destination
   • Recordset Destination
   • SQL Server Compact Destination
   • SQL Server Destination

2 Datové transformace

  • 2.1. Common – Najdeme zde nejpoužívanější nástroje pro datové transformace, např Derived Column (přidání nějakého sloupce), Data Conversion (změna definice sloupců), atp
   • Aggregate component
   • Balanced Data Distributor
   • Conditional Split
   • Data Conversion
   • Data Streaming Destination
   • Derived Column
   • HDFS File Destination
   • HDFS FIle Source
   • Lookup component
   • Merge component
   • Merge Join component
   • Multicast component
   • OData Source
   • OLE DB Command
   • Row Count component
   • Script Component
   • Slowly Changing dimension
   • Sort component
   • Union All component
  • 2.2. Other Transformations
   • Audit
   • Cache Transform
   • CDC Splitter
   • Character Map
   • Copy Column
   • Data Mining Query
   • DQS Cleansing
   • Export Column
   • Fuzzy Grouping
   • Fuzzy Lookup
   • Import Column
   • Percentage Sampling
   • Pivot
   • Row sampling
   • Term Extraction
   • Term Lookup
   • Unpivot

Jednotlivým komponentám se budu věnovat v samostatných článcích.

Příklad použití – Load dat z Excelu do SQL Server tabulky

Úkolem bude v našem SSIS package upravit Data flow task tak, aby dělal následující:

 • Na C:\Biportal_Data máme excel, který se jmenuje “Source_Data.xls” na který se chceme připojit
 • Do dat přidáme nový sloupec Date_Timestamp jako časové razítko
 • Výsledek nahrajeme do SQL Server – localhost, tabulka dbo.Excel_Data

Zdrojová data vypadají takto:

Data Flow - example - load from excel to SQL Server

Cílová tabulka v SQL Server vypadá takto:

DAta flow example - oad data from excel to SQL server - destination

Řešení:

1) Nejprve se potřebujeme napojit na data v Excelu

 • V other Sources přetáhneme do prostoru data flow Excel Source
 • Následně klikneme na New connection manager (protože connection na Excel ještě nemáme vytvořen)
 • Nastavíme cestu na soubor C:\Biportal_Data\Source_Data.xls a potvrdíme

Excel connection manager - data flow example

 • Dále vybereme Sheet, na kterém se nacházejí data

Data flow example - create excel connection manager - sheet

 • Poté klikneme v levém panelu na Columns a podíváme se jestli výsledek obsahuje náš sloupec s daty

data flow example - excel connection manager - source editor - columns

 • Vše je v pořádku a můžeme kliknout OK, Data source máme nachystán

2) Nyní chceme do našich zdrojových dat doplnit nový sloupec s časovým razítkem Date_Timestamp

 • Z SSIS toolboxu vybereme komponentu Derived Column a přetáhneme do data flow. Šipou obě komponentý propojíme.

data flow example - adding derived column

 • Poklikáme na derived column a nastavíme jej tak jako na screenshotu. Tímto je hotovo a nový sloupec jsme přilepili k původním datům

data flow example - derived column settings

3) Nachystáme si Data Destination providera – naše zdrojová data doplněná o derived column potřebujeme nahrát na SQL Server

 • Podobně jako u Excel source (krok 1) si připravíme i destination. V other destination vybereme OLE DB Destination a přetáhneme ji do prostoru Data Flow. Následně ji otevřeme a nastavíme connection na cílový server (localhost) a databázi (biportal). Jako “Name of the table or view” vybereme naši cílovou tabulku dbo.Excel_Data

Data flow example - ole db destination settings

 • Následně musíme namapovat sloupce ze zdrojového souboru na cílovou tabulku. Klikneme tedy na “Mappings”. Pokud se názvy sloupců ve zdrojovém excelu a v cílové tabulce jmenují stejně, tak OLE DB destination provider pochopí, že je má spojit. Pokud by se jmenovaly jinak, tak je potřeba sloupce mezi sebou namapovat ručně přes černé šipky. V našem případě jsme sloupce pojmenovali stejně a není tedy potřeba nic dělat. Potvrdíme OK

Data flow example - destination settings - mapping

Naše výsledné Control flow a data flow tedy vypadá takto

Control flow example - final  Data flow example - final

Můžeme tedy celý SSIS package spustit a podíváme se na výsledek

Control flow example - final after package execution  data flow example - final after package execution

Data byla úspěšně doručena do SQL Server tabulky

Data flow example - final check

5/5 - (2 votes)

Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling

Jmenuji se Honza Zedníček a působím jako freelancer. Pracoval jsem dříve také jako BI developer, finanční controller a analytik. Vše pro společnosti z oblasti IT, bankovnictví, consultingu a výroby. Po práci si rád zahraju tenis, volejbal, šachy, zajdu do posilovny a občas neúspěšně odpálím pár balónků v golfu 🏌️

Již cca 10 let zapisuji na tento web různé návody určené zejména odborné veřejnosti, studentům a zájemcům o informace z oblastí Business intelligence, korporátních financí a reportingu.

🔥 Přihlašte se do naší Excel facebook skupiny (2.4k+ členů), kde si pomáháme Excel CZ/SK diskuse »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *