• 29.3.2017
  • Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling
  • 3

Tento miničlánek je určen pro začátečníky a popíšeme v něm, jak napsat jednoduchý T-SQL script a vysvětlit tak základní sql příkazy. Postupně k sobě budeme skládat jednotlivé části skriptu a při tom pochopíme k čemu slouží. Kdysi jsem na webu připravil SQL kvíz pro začátečníky. Můžete si zkusit odpovědět na pár jednoduchých otázek a když něco nebudete vědět, tak na to někde na webu určitě bude odpověď.

Pojďme se tedy podívat na základy SQL v příkladu.

Základy SQL – postupnými kroky složíme SQL dotaz

Úkol: Představte si tabulku obsahující data o lidech. Úkolem bude vybrat z tabulky “Lide” všechny, kteří jsou narozeni mezi rokem 1.1.1995 a 31.12.2005 včetně. Ve výsledku skriptu nás zajímá jméno, příjmení a datum narození. Všechny záznamy by měly být seřazeny sestupně podle příjmení.

Příkaz SELECT jako první v pořadí

Touto klauzulí databází říkáme, že chceme zobrazit nějaká data. Současně v ní definujeme jaká data (Sloupce) chceme vybrat.

Průběžný SQL skript:

SELECT
  Jmeno,
  Prijmeni,
  Datum_Narozeni

Pokud bychom tento skript pustili nad databází, tak by výsledkem byla chyba. Důvodem je to, že jsme nedeklarovali odkud mají být pole “Jmeno”, “Prijmeni” a “Datum_Narozeni” vybrany. Je tedy potřeba vybrat tabulku.

Příkaz FROM

Klauzulí definujeme, kde se informace z předchozího kroku nacházejí = v jaké tabulce je najdeme. Hledam budeme v tabulce “Lide”

Průběžný SQL skript:

SELECT
  Jmeno,
  Prijmeni,
  Datum_Narozeni
FROM Lide

Tento skript již bude funkční a vrátí nám všechny záznamy z tabulky Lide, kde vybranymi sloupci bude Jmeno, Prijmeni a Datum_Narozeni

Příkaz WHERE

Přichází čas na to, abychom výsledek předchozího kroku omezili na Datum narozeni. Obecně tato klauzule slouží k nadefinování omezujících podmínek.

Průběžný SQL skript:

SELECT
  Jmeno,
  Prijmeni,
  Datum_Narozeni
FROM Lide
WHERE Datum_Narozeni >= '1995-01-01' AND Datum_Narozeni <= '2005-12-31'

Podmínka obsahuje sloupec, který chceme nějak omezit. Vidíme, že v SQL můžeme používat operátory jako v matematice ><= atd. Podmínka by se data zjednodušit použitím operátoru “BETWEEN“. V tomto případě by podmínka vypadala WHERE Datum_Narozeni BETWEEN '1995-01-01' AND '2005-12-31'

Příkaz ORDER BY

Poslední část úkolu je výsledek uspořádat. To se dělá přes příkaz ORDER BY kdy za klauzuli ještě můžeme napsat (není to povinné), jak chceme data uspořádat (ASC – vzestupně nebo DESC – sestupně). Pokud způsob řazení nevyplníme, řadí se data vzestupně (ASC)

Výsledný SQL skript:

SELECT
  Jmeno,
  Prijmeni,
  Datum_Narozeni
FROM Lide
WHERE Datum_Narozeni >= '1995-01-01' AND Datum_Narozeni <= '2005-12-31'
ORDER BY Datum_Narozeni DESC

Doufám, že Vám článek pomohl pochopit základní SQL příkazy a základy SQL. Pokud upřednostňujete samostudium, doporučuju si projít články na tomto webu.

Můžete začít tím, že si projdete články, které se věnují SQL klauzulím:

5/5 - (10 votes)

Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling

Jmenuji se Honza Zedníček a působím jako freelancer. Pracoval jsem dříve také jako BI developer, finanční controller a analytik. Vše pro společnosti z oblasti IT, bankovnictví, consultingu a výroby. Po práci si rád zahraju tenis, volejbal, šachy, zajdu do posilovny a občas neúspěšně odpálím pár balónků v golfu 🏌️

Již cca 10 let zapisuji na tento web různé návody určené zejména odborné veřejnosti, studentům a zájemcům o informace z oblastí Business intelligence, korporátních financí a reportingu.

🔥 Přihlašte se do naší Excel facebook skupiny (2.4k+ členů), kde si pomáháme Excel CZ/SK diskuse »

3 comments on “Základy SQL – Nejpoužívanější příkazy

  1. Děkuji, skvělé, stručné a vím vše, co potřebuji pro základní orientaci.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *