• 13.10.2017
 • Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling
 • 0

Agregační funkce v jazyce DAX slouží k získání určitého sumarizovaného nebo seskupeného pohledu na data. Díky tomu můžeme data ve vysokém detailu v učitém sloupci pomocí agregace upravit do přehlednější a reportovatelné podoby. Můžeme například sečíst (SUM, SUMX) nějakou peněžní metriku po jednotlivých kategoriích nebo třeba vyjádřit maximální nebo minimální (MAX, MAXX, MIN, MINX) hodnotu přes kategorie.

Seznam Agregačních funkcí v DAX

Funkce můžeme rozdělit do 2 kategorií. V DAX pro Power BI a PowerPivot existuje zvláštnost oproti Excelu v tom, že některé funkce v DAX mají ekvivalentní funkci, která končí na “X“. Tyto X funkce jsem vysvětlil v článku SUM vs SUMX.

1) Standardní funkce: Jako parametr přijímají nejčastěji <sloupec>, kromě fce COUNTROWS, kde je parametrem <tabulka>. Tyto funkce provádějí agregaci vždy nad celým sloupcem.

 • SUM – sečte hodnoty v určitém sloupci
 • COUNT – počet číselných hodnot v určitém sloupci
 • COUNTA – počet neprázdných hodnot ve sloupci včetně textu
 • MAX – vrací maximální hodnotu v určitém sloupci
 • MIN – vrací minimální hodnotu v určitém sloupci
 • AVERAGE – průměr hodnot v určitém sloupci
 • AVERAGEA – pracuje stejně jako funkce AVERAGE s tím rozdílem, že zpracovává i nenumerické znaky
 • COUNTBLANK – sečte všechny počet prýzdných hodnot ve sloupci
 • COUNTROWS – počet řádků v tabulce, nejčastěji se používá v kombinaci s funkcí FILTER.

2) X Funkce: Tyto funkce přijímají jako parametr tabulku a výraz <tabulka>, <expression> a následně iterují řádek po řádku v dané tabulce. Významově jsou stejné jako ty uvedené výše.

 • SUMX
 • MAXX
 • MINX
 • COUNTX
 • AVERAGEX
 • COUNTX

DAX agregace na příkladu Power BI reportu – agragační funkce v praxi

K příkladu použiju opět Power BI laboratoř, kterou jsem vytvořil v minulých dílech. Pracovat budu se 2 tabulkami – Tržby (FactInternetSales) a Kalendář (DimDate), viz model.

Agregace datový model

Dále postupně vytvořím metriky pomocí standardních agregačních funkcí a nechám zobrazit v reportu

Rate this post

Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling

Jmenuji se Honza Zedníček a působím jako freelancer. Pracoval jsem dříve také jako BI developer, finanční controller a analytik. Vše pro společnosti z oblasti IT, bankovnictví, consultingu a výroby. Po práci si rád zahraju tenis, volejbal, šachy, zajdu do posilovny a občas neúspěšně odpálím pár balónků v golfu 🏌️

Již cca 10 let zapisuji na tento web různé návody určené zejména odborné veřejnosti, studentům a zájemcům o informace z oblastí Business intelligence, korporátních financí a reportingu.

🔥 Přihlašte se do naší Excel facebook skupiny (2.4k+ členů), kde si pomáháme Excel CZ/SK diskuse »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *