• 7.10.2017
  • Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling
  • 0

Jayzk DAX má stejně jako ostatní jazyky své standardy. Tento článek shrnuje a popisuje, jak vypadají parametry vzorců. Jinými slovy článek je o přehledu argumentů funkcí, se kterými se můžete setkat. Abyste efektivně mohli parametry v DAX používat, je dobré znát kategorie parametrů, které se v tomto jazyce vyskytují.

Co je to parametr funkce v DAXu?

Názorná ukázka – na screenshotu je funkce LOOKUPVALUE, což je obdoba Excelovské funkce SVYHLEDAT/VLOOKUP. Funkce funguje podobně – vrací hodnotu sloupce v tabulce A na základě shody jiného sloupce v tabulce A s hodnotou v tabulce B.

Parametry jsou v tomto případě:

  • Result_ColumnName – Název sloupce, který obsahuje hodnotu, kterou chceme vrátit pomocí funkce
  • Search_ColumnName – Název sloupce ve kterém se nachází hodnota, na základě které hledáme shodu ve sloupci Result_ColumnName
  • Search_Value – Hodnota na základě které hledáme shodu

Modrá část je parametr – definuje typ parametru (je rozepsáno níže)
Červená část je prefix – určuje dostatečně popisným způsobem co se parametrem má dít (je hledaný nebo má být výsledkem?)

Parametry v DAX – názvy a popis

1) Expression – označení pro výraz vracející jednu skalární hodnotu s tím, že každý výraz je vyhodnocen pro každý řádek tabulky. Níže příklad funkce sum, která spočítá součet všech částek v tabulce.

[Tržby] :=SUM ([Částka])

Výrazem ale může být prostě jen:

[Tržby] :=[Částka]*2

2) Table – výraz, který vrací jako výsledek jinou tabulku. V příkladu vidímě, jak si lze pomocí funkce CALENDAR vygenerovat seznam datumů mezi 2 dvěma ohraničujícími datumy (DatumStart; DatumEnd)

[Kalendar] := CALENDAR(DatumStart; DatumEnd)

3) TableName – název existující tabulky. V příkladu je název tabulky agrumentem funkce SUMX – provádíme sumu v tabulce “TabulkaStrzbami” výrazu Částka po slevě.

[Tržby] :=SUMX ([TabulkaSTrzbami];[Částka]* ( 1 - [Sleva %] ))

4) ColumnName – podobné jako u 3) TableName – je to název sloupce v existující tabulce, který se používá jako argument funkce – například již zmiňované LOOKUP

5) Name – Textová konstanta, která označuje název nového objektu (sloupce v tabulce)

6) Order – Ve funkcích můžeme používat parametr, který nám data za nějakým účelem seřazuje sestupmě (DESC) nebo vzestupně (ASC). Takovým příkladem je funkce TOPN, která vrací TOP X hodnot z nějaké tabulky seřazené podlě nějaké hodnoty. Aby byla schopna funkce vrátit výsledek, musíme ji říct podle čeho má řadit a jak (vzestupně/sestupně) aby mohla TOP X hodnot vrátit.

= TOPN (15,Zamestnanci,Zamestnanec[Prijmeni],ASC)

7) Ties – Jsou to parametry, které jsou charakteristické pro různé pokročilejší funkce. V excelu je ekvivalentem ties např. poslední logicky parametr funkce SVYHLEDAT (Přibližná/přesná shoda)

 

 

Rate this post

Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling

Jmenuji se Honza Zedníček a působím jako freelancer. Pracoval jsem dříve také jako BI developer, finanční controller a analytik. Vše pro společnosti z oblasti IT, bankovnictví, consultingu a výroby. Po práci si rád zahraju tenis, volejbal, šachy, zajdu do posilovny a občas neúspěšně odpálím pár balónků v golfu 🏌️

Již cca 10 let zapisuji na tento web různé návody určené zejména odborné veřejnosti, studentům a zájemcům o informace z oblastí Business intelligence, korporátních financí a reportingu.

🔥 Přihlašte se do naší Excel facebook skupiny (2.4k+ členů), kde si pomáháme Excel CZ/SK diskuse »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *