Máte obrovskou tabulku a v ní množství datumových údajů. A potřebujete zjistit, které datum je až po 20. týdnu v roce nebo zda určité datum je zrovna pátek. MS Excel pomůže třemi funkcemi – WEEKNUM, ISOWEEKNUM a DENTÝDNE (potažmo WEEKDAY v anglické verzi Excelu). Je to určitě mnohem efektivnější, než hledání v kalendáři, zvláště, je-li dat skutečně hodně. Předpokladem pro využití těchto funkcí ve skupině Datum a čas jsou buňky obsahují datový typ Datum.

ISOWEEKNUM a WEEKNUM – kolikátý je to týden nejen u nás

Začněme funkcí ISOWEEKNUM. Její syntaxe je naprosto jednoduchá:

=ISOWEEKNUM(buňka)

a nic více nepotřebujete. Buď ve vzorci přímo zadáte datum do uvozovek nebo odkážete na buňku. Výsledkem funkce je číslo týdne v roce podle standardu ISO 8601, což znamená, že jako první týden v roce se počítá ten, je-li v něm alespoň 1 pracovní den. Nový rok musí být ve čtvrtek a 2.1. je pracovní den. Pokud připadá Nový rok na pátek až neděli, je prvním týdnem až od prvního pondělí.

Zpět do Excelu. Například pro vzorec =ISOWEEKNUM(“17.6.2014”) obdržíte výsledek 25, tedy zadané datum bylo ve 25. týdnu v roce. Toť vše. Tato funkce počítá s výchozím nastavením Excelu, tedy pro české prostředí se řídí tím, že týden začíná pondělkem. Jenže…ano, co v anglosaských zemích, kde začíná týden nedělí? Použijeme funkci WEEKNUM. Funkce WEEKNUM vrací rovněž číslo týdne v roce, ale je možné určit, jakým systémem je číslo týdne počítáno. Funkce má tuto syntaxi:

=WEEKNUM(buňka;typ)

a právě kód určuje systém počítání čísla týdne v roce dle následujícího klíče:

typ týden začíná v systém
1 či neuveden neděle 1
2 pondělí 1
11 pondělí 1
12 úterý 1
13 středa 1
14 čtvrtek 1
15 pátek 1
16 sobota 1
17 neděle 1
21 pondělí 2

Vysvětleme si tuto tabulku. Typ je daný typ ve vzorci funkce WEEKNUM. Systém 1 nebo 2 se liší tímto:

  • systém 1 – prvním týdnem roku označeným číslem 1 je týden, do něhož spadá datum 1. ledna
  • systém 2 – viz dle normy ISO 8601, označovaný jako evropský systém číslování týdnů

Parametr typ je nepovinný.

DENTÝDNE – je to pátek nebo úterý

Funkce DENTÝDNE, resp. WEEKDAY je jednoduchá. K zadanému datu vrací pořadové číslo dne v týdnu. Funkce se řídí lokální variantou Excelu. Syntaxe vzorce je

=DENTÝDNE(buňka)

a výstupem je jednoduše pořadové číslo dne v týdnu, tedy pro úterý bude 2 a pro sobotu 6 (dle našeho systému začátku týdne). Shrňme se všechny funkce na vzorové tabulce.

Funkce WEEKNUM, ISOWEEKNUM a DENTÝDNE
Funkce WEEKNUM, ISOWEEKNUM a DENTÝDNE

Potom již můžete využít například podmíněné formátování pro zvýraznění 5, tedy pátků nebo efektně vizualizovat graficky čísla dnů v týdnu nebo vyfiltrovat pouze určité dny. Obdobně samozřejmě s čísly týdne.

Rate this post

Tomáš Soukup

Externí redaktor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *