• 18.11.2017
  • Ing. Jan Zedníček - Data & Finance
  • 0

Pole se seznamem je funkce Excelu, kterou najdeme na kartě Vývojář a slouží k filtrování hodnot z nějakého seznamu. Seznam se dá propojit do reportů a tím umožnit dynamické zobrazování čísel nebo grafů podle toho, jaká hodnota je ze seznamu zrovna vybrána.

Pole se seznamem
Pole se seznamem

Kde pole se seznamem v Excelu najdete?

Funkci najdete na kartě Vývojář – Vložit – Pole se seznamem (ovládací prvek formuláře)

Pokud není karta Vývojář vidět, tak ji musíte povolit v Možnostech aplikace Excel – Přizpůsobit pás karet

Ukázka jak seznam využít k reportingu v příkladu

V rámci předváděčky si vytvoříme dynamický graf. Na základě změny hodnot v seznamu se graf přepočítá na zvolenou hodnotu. Výsledek, který dále popíšu, je na videu viz níže:

Zdrojová data

Mějme jednoduchou tabulku, která obsahuje prodeje 2 produktů (kola a brusle) za prvních 6 měsíců roku 2017

Pomocné pole s hodnotami pro seznam

Pro funkci pole se seznamem budeme potřebovat jednoduchý seznam produktů (aby seznam “věděl” jaké hodnoty má nabídnout).

Nastavení pole se seznamem a parametrů

Seznam musíme nejprve navázat na předchystané hodnoty v kroku 2. To se dělá tak, že klikneme pravým tlačítkem na seznam – Formát ovládacího prvku

a) Následně nastavíme oblast hodnot seznamu na kartě Ovládací prvek – Vstupní oblast (viz 2). Neméně důležitou součástí je udělat propojení s buňkou. To znamená, že pokud bude nějaká hodnota ze seznamu vybrána, tak propojená buňka bude obsahovat pořadí zvolené hodnoty ze seznamu – na obrázku jsou vybrány kola, což je 2. hodnota v pořadí a propojená buňka tedy vrací hodnotu 2.

b) Pomocí funkce =INDEX zjistíme na základě propojené buňky, která že hodnota ze seznamu je vybrána (“Kola”)

 

Data pro graf

V předchozím kroku, jsme zjistili jaká hodnota ze seznamu vyla vybrána. Pak už jen stačí připravit si pomocnou tabulku s daty pro graf, která je navázána na seznam. K tomu využijeme předpřipravenou hodnotu “Kola” (vypočítanou pomocí funkce INDEX) z předchozího kroku. Ke zjištění Tržeb ze zdrojové tabulky s vazbou na seznam použijeme funkci SUMIFS.

5/5 - (1 vote)

Ing. Jan Zedníček - Data & Finance

Jmenuji se Honza Zedníček a působím jako freelancer. Tuto práci dělám pro různé firmy již přes 10 let. Před tím jsem dlouhou dobu pracoval také jako BI developer, finanční controller, analytik a krátce jako finanční manažer. Vše pro společnosti z oblasti IT, bankovnictví a výroby. Po práci si rád zahraju tenis, volejbal, šachy, zajdu do posilovny a rád ochutnávám dobré rumy. Svoje znalosti a názory se snažím už několik let zapisovat na tento web, aby sloužily i někomu dalšímu - zejména studentům a zájemcům o informace z oblastí Business intelligence, korporátních financí a reportingu.

=> Přihlašte se do naší Excel facebook skupiny (1.4k+ členů), kde si pomáháme Excel CZ/SK diskuse »
=> Pokud vám článek pomohl, sdílejte ho nebo mě uveďte na vašich webových stránkách jako užitečný zdroj informací.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *