Funkci POČET.OBDOBÍ řadíme do jednodušších finančních funkcí a používáme ji zejména při výpočtech týkající se finanční matematiky. Pomocí této funkce si jednoduše spočítáme, jak dlouho budeme splácet úvěr při dané (i) výši úvěru (ii) úrokové sazbě a (iii) anuitní splátce. Na jednoduchém příkladu si ukážeme princip, jak funkce funguje.

Syntaxe funkce POČET.OBDOBÍ (NPER) v Excelu

=POČET.OBDOBÍ( sazba; anuitní splátka;  souč_hod;  [bud_hod]; [typ] ) (česká verze Excelu) nebo…
=PMT( rate; pmt; pv; [fv]; [type] ) (US verze Excelu)

POČET.OBDOBÍ (NPER) - SYNTAXE

Příklad použítí funkce POČET.OBDOBÍ

Jelikož všechny finanční funkce v excelu jsou mezi sebou provázány a dávají smysl, tak pojďme vyjít z příkladu z článku PLATBA (PMT) – Výpočet splátky a splátkového kalendáře, kde jsme počítali výši anuitní splátky. Zrekapitulujme zadání úlohy z daného článku – měli jsme vypočítat splátku úvěru, který má tyto parametry:

Po provedení výpočtu nám vyšla splátka ve výši:

Zkusme otestovat, jestli se použitím funkce POČET.OBDOBÍ dostaneme na počet období v letech = 30. Ještě jednou zopakujme – funkce POČET.OBDOBÍ počítá, jak dlouho budeme splácet úvěr pokud známe (i) splátku, (ii) úrokovou sazbu a (iii) výši úvěru. Logicky bychom tedy měli zpětně dostat na 30 let.

Řešení:

POCET.OBDOBI - příklad

Jak je vidět dostali jsme se na původní splatnost úvěru pomocí anuitní splátky (360 měsíců, tedy 30 let)

Rate this post

Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling

Jmenuji se Honza Zedníček a působím jako freelancer. Pracoval jsem dříve také jako BI developer, finanční controller a analytik. Vše pro společnosti z oblasti IT, bankovnictví, consultingu a výroby. Po práci si rád zahraju tenis, volejbal, šachy, zajdu do posilovny a občas neúspěšně odpálím pár balónků v golfu 🏌️

Již cca 10 let zapisuji na tento web různé návody určené zejména odborné veřejnosti, studentům a zájemcům o informace z oblastí Business intelligence, korporátních financí a reportingu.

🔥 Přihlašte se do naší Excel facebook skupiny (2.4k+ členů), kde si pomáháme Excel CZ/SK diskuse »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *