Funkci ÚROKOVÁ.MÍRA zaříme v Excelu do finančních funkcí, které používáme ve finanční matematice a úrokových výpočtech. Tato funkce se spolu s několika dalšími funkcemi používá pro výpočet parametrů úvěru. V minulém článku jsem popisoval, jak používat funkci POČET.OBDOBÍ a ukázali jsme si, že jsme s pomocí této funkce schopni vypočítat počet období, po které budeme splácet úvěr pokud máme zadány parametry

V tomto článku si ukážeme, jak vypočítat úrokovou míru pomocí funkce ÚROKOVÁ.MÍRA (RATE) pokud známe:

  • anuitní splátku
  • výši úvěru a
  • počet období

Syntaxe funkce ÚROKOVÁ.MÍRA (RATE) v Excelu

=ÚROKOVÁ.MÍRA( počet období; anuitní splátka;  souč_hod;  [bud_hod]; [typ] ) (česká verze Excelu) nebo…
=RATE( nper; pmt; pv; [fv]; [type] ) (US verze Excelu)

Příklad použítí funkce ÚROKOVÁ.MÍRA

Podobně jako u příkladu z minulého článku (na POČET.OBDOBÍ) vyjdeme ze zadání příkladu z článku PLATBA (PMT) – Výpočet splátky a splátkového kalendáře, kde jsme počítali výši anuitní splátky. Zrekapitulujme zadání úlohy z daného článku – měli jsme vypočítat splátku úvěru, který má tyto parametry:

Po provedení výpočtu nám vyšla splátka ve výši:

V minulém článku jsme si potvrdili, že všechny finanční funkce jsou spolu provázány a dokázali jsme, že se s použitím funkce POČET.OBDOBÍ s parametry – splátka (která byla dopočítána také funkcí), sazba, výše úvěru dostaneme přesně na 30 let.

Nyní si otestujeme, jestli se dostaneme s použitím funkce ÚROKOVÁ.MÍRA na úrokovou sazbu 3% pokud známe parametry:

  • anuitní splátka = 10 540 Kč
  • výše úvěru = 2 500 000 Kč
  • počet období = 30

!!! Na co si dát pozor – Anuitní splátka je prakticky vždy počítána pro období 1 měsíce. To znamená, že musíme počet období uvést v měsících a výslednou sazbu vynásibit 12 (protože nám funkce vrátí měsíční úrokovou sazbu!

ÚROKOVÁ.MÍRA - PŘÍKLAD

5/5 - (2 votes)

Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling

Jmenuji se Honza Zedníček a působím jako freelancer. Pracoval jsem dříve také jako BI developer, finanční controller a analytik. Vše pro společnosti z oblasti IT, bankovnictví, consultingu a výroby. Po práci si rád zahraju tenis, volejbal, šachy, zajdu do posilovny a občas neúspěšně odpálím pár balónků v golfu 🏌️

Již cca 10 let zapisuji na tento web různé návody určené zejména odborné veřejnosti, studentům a zájemcům o informace z oblastí Business intelligence, korporátních financí a reportingu.

🔥 Přihlašte se do naší Excel facebook skupiny (2.4k+ členů), kde si pomáháme Excel CZ/SK diskuse »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *