Než se pustíme do vzorečků v Excelu, tak uděláme krátké shrnutí pojmů z finanční matematiky. Tento článek bude postupně sloužit jako mapa článků – budu se přidávat odkazy na články věnující se dané problematice.

Finanční matematika – Základní pojmy

 • Dlužník – subjekt, který si půjčuje peníze
 • Věřitel – subjekt, který půjčuje dlužníkovi peníze
 • Jistina (Nominální hodnota úvěru) – půjčená částka, tato částka se navyšuje o úrok
 • Splatnost (Maturita) úvěru – datum, kdy bude celý úvěr splacen za předpokladu, že se splácí podle očekávání
 • Splátka – představuje zpravidla (mimo korporátní finance) pravidelnou platbu za určité období (většinou 1 měsíc). Skládá se ze 2 složek – úrok a úmor
  • Úmor – splátka jistiny (půjčené částky)
  • Úrok – úrok je odměna věřiteli za půjčení peněz dlužníkovi v měně (např. v Kč). Jedná se o navýšení půjčené částky.
 • Úroková sazba (cena úvěru) – stanovuje se v procentech (%) a představuje navýšení zapůjčené částky o odměnu věřitelu za půjčení peněz.
  • Nominální úroková sazba – cena peněz, která nezohledňuje inflaci
  • Reálná úroková sazba – cena peněz obsahující složku inflace (je vyšší než nominální sazba)
  • RPSN (Roční průměrná saza nákladů) – představuje úrokovou sazbu s tím, že tato obsahuje také vedlejší náklady na úvěr ve formě různých poplatků, které nejsou součástí úrokové sazby. Proto je RPSN důležitějším ukazatelem ceny úvěru než úroková sazba.
 • Typy úročení – Existuje celá řada způsobů, jak vypočítat úrok. Mezi základní patří:
  • Jednoduché úročení – laicky řečeno: vypočítané úroky se k původní jistině nepřipočítávají a nedochází tak v dalším období k “úrokům z úroků”. Úročí se počítají pouze z původní jistiny
  • Složené úročení –  zde se naopak vypočítané úroky během doby dále přičítají k úvěru a jsou poté úročeny. Dochází k nabíhání “úroků z úroku”
  • Předlhůtní úročení (anticipativní) – úroky se platí na začátku úrokového období
  • Polhůtní úročení (dekurzivní) – úroky se platí na konci úrokového období
 • Frekvence splátky úroků – definuje jak často se úroky platí, standardně 1 měsíčně, ale lze i 1x kvartál, půlrok nebo 1x za rok. U korporátních úvěrů se lze setkat i s úvěry, kde jsou úroky placeny až na konci období (při splatnosti). Frekvence splátky úroků a úmoru (jistiny) mohou být různé!!
 • Frekvence splátky jistiny – definuje jak často dochází ke splátkám úmoru (jistiny), frekvence mohou být totožně jako u úroků (viz řádek výše). Frekvence splátky úroků a úmoru (jistiny) mohou být různé!!

Finanční matematika – úrokové výpočty

Výpočet Popis Odkaz na článek
Úročitel Vyjadřuje, jaký bude zůstatek na účtě, pokud dnes uložíme na určitou dobu při dané úrokové sazbě nějakou částku peněz Úročitel a složené úročení
Odúročitel Vyjadřuje, jakou částku bycom museli před určitým počtem období vložit na účet při dané úrokové sazbě, abychom dnes měli určitý zůstatek na účtě. Odúročitel opak Úročitele při složeném úročení
Střadatel Pokud pravidelně ukládáme stejnou částku, ve stejný okamžik po určité období tak nám střadatel vyjadřuje konečný stav na účtu na konci období. Střadatel – vzorce s příkladem
Fondovatel Vyjadřuje kolik musíme pravidelně ukládat během určitého období, abychom našetřili určitou částku. Fondovatel (Spoření) – Kolik si odkládat a uspořit 1 mil Kč?
Zásobitel Kolik musíme dnes uložit, abychom mohli po určitou dobu čerpat určitou částku při dané úrokové sazbě
Umořovatel Tímto vzorce můžeme vypočítat pravidelnou splátku dluhu (anuitu). To znamená, že při určité jistině, úrokové sazbě a splatnosti úvěru vypočteme pravidelnou splátku – anuitu.
Konvence počítání kalkulatorních dnů V toto článku popisuju problém počítání dnů mezi 2-ma datumy u některých finančních instrumentů jako jsou dluhopisy nebo složitější úvěry. Mezi hlavní kategorie počítání kalkulatorních dnů patří metody 30/360 a ACT. Konvence počítání dnů u dluhopisů, úvěrů a alikvótní úrokový výnos

Nejpoužívanější Excel funkce pro finanční matematiku

Popis Excel funkce CZ Excel funkce ENG Odkaz na článek
Anuitní splátka PLATBA PMT Splátka úvěru
Vnitřní výnosové procento MÍRA.VÝNOSNOSTI IRR Vnitřní výnosové procento
Počet splátek POČET.OBDOBÍ NPER POČET.OBDOBÍ (NPER)
Vypočítá úrokovou míru ÚROKOVÁ.MÍRA RATE ÚROKOVÁ.MÍRA (RATE)
Efektivní úroková sazba Vlastní nebo BUDHODNOTA Vlastní nebo FV Efektivní úroková sazba v Excelu
Budoucí hodnota BUDHODNOTA FV BUDHODNOTA (FV)
Současná hodnota SOUČHODNOTA PV SOUČHODNOTA (PV)
Čistá současná hodnota ČISTÁ.SOUČHODNOTA NPV
Kalkulace BETY SLOPE SLOPE
Čistý roční výnos yield YIELD YIELD
Lineární odepisování
ODPIS.LIN SLN Daňové odpisy v Excelu
Zrychlené odepisování
ODPIS.NELIN SYD Daňové odpisy v Excelu
Aritmetický průměr
SOUČIN.SKALÁRNÍ SUMPRODUCT
Aritmetický průměr
5/5 - (4 votes)

Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling

Jmenuji se Honza Zedníček a působím jako freelancer. Pracoval jsem dříve také jako BI developer, finanční controller a analytik. Vše pro společnosti z oblasti IT, bankovnictví, consultingu a výroby. Po práci si rád zahraju tenis, volejbal, šachy, zajdu do posilovny a občas neúspěšně odpálím pár balónků v golfu 🏌️

Již cca 10 let zapisuji na tento web různé návody určené zejména odborné veřejnosti, studentům a zájemcům o informace z oblastí Business intelligence, korporátních financí a reportingu.

🔥 Přihlašte se do naší Excel facebook skupiny (2.4k+ členů), kde si pomáháme Excel CZ/SK diskuse »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *