Jistě jste už slyšeli o datovém skladu, ale nevíte přesně, co to je a jestli to potřebujete? Aby společnost mohla být v budoucnosti úspěšná, musí se rozhodovat správně. A při rozhodování je třeba vzít všechny relevantní informace. Nejlepší zdroj pro tyto údaje je dobře navržený datový sklad. Ten se hodí zejména v případě, kdy je společnost v určité fázi životního cyklu, kdy jsou důležitá data rozdrobena ve více informačních systém a je jich mnoho.

Datový sklad se od standardní databáze liší

Datový sklad se od relační databáze liší tím, že obsahuje velké množství dat za dlouhodobý časový horizont. Data v datovém skladu jsou uchovávána v historizované podobě, což umožňuje reportovat vývoj metrik v čase, přičemž ušetříte uživatelům práci a čas potřebný pro získávání dat z různých zdrojů. Navíc při sestavování přehledů nedochází problémům s výkonem, jelikož data v datovém skladu jsou optimalizována ke čtení. To má za následek jejich rychlejší generování.

Vývoj datového skladu vám přinese možnost shromáždit historická data na jednom společném místě, ve kterém budou mít společné formáty, společné klíče, společný datový model a společné přístupové metody.  V praxi toto můžeme využít například při konsolidaci výsledků v rámci společnosti, která používá odlišný software pro různé divize.

Snadnější reporting

Díky sadám nástrojů, jako je například Power BI nebo reporting services, mohou nyní uživatelé snadněji, rychleji a efektivněji vytvářet reporty a grafické přehledy. Kromě tohoto existují na trhu další komplexní nástroje (QlikView, Tableau), které umožní rozdělit data a vytvářet další reporty.

Jednoduchý diagram pro názornou ukázku kompletního řešení datového skladu. 1

datový sklad

Jakmile vybudujete datový sklad, můžete začít s nástroji pro dolování dat. To vám pomůže k nalezení skrytých vzorců pomocí automatických metodik. Zatímco nástroje přehledů vám mohou říci, kde jste byli, nástroje pro dolování dat vám řeknou, kam jdete. Podle TechTarget.com, společnosti, které implementují datové sklady a doplňkové systémy BI, vytvořili více příjmů a ušetřili více peněz než společnosti, které takto neučinili. Jedná se tak o investici s dobrou návratností.

1 https://docs.oracle.com/database/121/DWHSG/concept.htm#DWHSG8073

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *