Možná jste již někdy v Microsoft Excelu viděli mezi různými buňkami modré šipky. Jde o tzv. závislosti vzorců. Díky tomu lze zobrazit, jakým způsobem mezi sebou buňky souvisejí. Rozlišujeme dvě typy vztahu (relací) – předchůdci a následníci:

  • předchůdci = vztah od výsledné buňky k výchozí
  • následníci = vztah od výchozí buňky k výsledné

Mnohem ilustrativnější bude zajisté ukázkový příklad.

Předchůdci a následníci - šipky závislosti vzorců
Šipky závislosti vzorců

Předchůdci a následníci závislostí

Na obrázku je v buňce C8 číslo 1 a buňka E8 obsahuje vzorec, který se váže na buňku C8. Šipka od C8 do E8 naznačuje, že C8 je tzv. předchůdcem buňky E8, v níž je vzorec, ve kterém je použita buňka C8. To znamená, abychom mohli použít předchůdce, buňka musí obsahovat vzorec a šipka znázorní, ke které buňce je vzorec vázán.

Opačně fungují následníci. V tomto případě označíme buňku, ke které chceme vědět, kde je použita ve vzorci. V našem příkladu je to buňka G10 a ta je použita ve vzorci v buňce D15.

V případě následníků je možné, aby šipek z jedné buňky vedlo více. To znamená, že buňka se vyskytuje v různých vzorcích v dalších více buňkách.

Stejná buňka může být použita v mnoha vzorcích
Stejná buňka může být použita v mnoha vzorcích

Je vidět, že buňka G14 je výchozí pro několik vzorců, proto se šipky rozbíhají do různých směrů, tedy ukazuje na všechny buňky, kde je vzorci použita.

K čemu je to v tabulce dobré

Díky závislostem vzorců získáte grafickou vizualizaci návazností buněk a vzorců. Pokud nevíte, jak jsou vzorce mezi sebou propojeny, vztahy předchůdců a následníků Vám to názorně ukáží šipkami. Hodí se to tehdy, pokud potřebujete rychlou a přehlednou nápovědu, jak mezi sebou vzorce a buňky souvisejí, jakým způsobem na sebe odkazují ve vzorcích. Tímto způsobem můžete snadno najít souvislosti mezi buňkami a případně i tak odhalit některé chyby, když buňky neodkazují na správné vzorce.

Ještě jednou souhrnně – předchůdci jsou směrem od vzorce a následníci směrem ke vzorci. A důležité upozornění na konec – pokud soubor uložíte, šipky se neukládají!

Pro zpřehlednění vzorců a hodnot se rovněž může hodit odstranění duplicitních hodnot v tabulce.

Rate this post

Tomáš Soukup

Externí redaktor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *