• 6.2.2019
  • Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling
  • 0

IT je obecně oblastí, kde jsou platy poměrně dost vysoké ve srovnání s jinými odvětvími. IT specialistů je totiž nedostatek a firmy je umí patřičně ocenit. Poptávka je zejména po seniornějších pozicích, ale na trhu je také velká nabídka uplatnění pro juniory a ani tam nejsou platové podmínky vůbec špatné. A jak je to konkrétně s pozicemi zaměřenými na databáze?

V posledních letech rostly zejména mzdy vývojářů a odborníků na bezpečnost. Bezpečáků je na trhu velký nedostatek a poptávka vysoce převyšuje nabídku tím jak se zvyšují bezpečnostní standardy v IT. Specialisté na databáze jsou ovšem rovněž vysoce žádaní. IT v poslední dekádě prodělává velký boom a za každým systémem stojí nějaká databáze, které je potřeba věnovat péči. V posledních letech vzniklo s rozvojem Big Data také několik nových pozic, které dříve neexistovaly. Příkladem budiž třeba big data analyst nebo architect. Pojďme se podívat na pár konkrétních pozic a jejich platové ohodnocení.

BI developer

Business Intelligence (BI) Developer je mezičlánek mezi businessem a podnikovými systémy. Je zodpovědný za vývoj systémů zodpovědných za transport a transformaci dat do datových skladů ve struktuře vhodné pro reporting. BI developer tyto data následně použije k vývoji přehledných reportů pro business uživatele. V různých společnostech se požadavky na BI developera mohou lišit podle platformy, kterou společnost využívá (např. MS SQL Server vs Oracle). Obecně se požadují excelentní znalosti SQL (T-SQL, datové modelování, performance management, administrace), ETL nástrojů (např. SSIS) a reporting nástrojů (SSRS, Power BI, Tableau,…), case nástrojů, C#..

Úkolem developera není pouze vývoj a údržba databázových systémů nebo jejich testování, ale jsou potřeba také komunikační dovednosti – s externími dodavateli, partnery či zákazníky (externími a interními). V oblasti databízových systému je potřeba neustále se vzdělávat a obnovovat si znalosti, protože se technologie rychle obměňují a morálně stárnou.

Průměrný plat v ČR: 60 000 Kč.

Big Data Analyst, Architect nebo Developer

Big Data specialista pracuje s řádově daleko většími objemy dat než je obvyklé. Data je potřeba sesbírat z různých zdrojů a někam uložit, aby se dala analyzovat a sloužila tak pro podporu rozhodování. Náplň práce je podobná jako u BI developera, nicméně práce s velkými objemy dat vnášení do této práce další rozměry (třeba performance, nové technologie). Pro práci s Big Data se využivají také jiné technologie – Machine learning, R, apod.

Potřebuje znalosti databází, ale i programovacích jazyků, hodí se mu také přesah do managementu a dobré komunikační znalosti. Není uzavřený jen ve svém IT světě, potřebuje mít širší náhled na to, co mu data říkají a jak ovlivňují firmu, pro niž pracuje. Big Data jsou

Průměrný plat v ČR: Big Data Analyst 80 000 Kč, Architect 150 000 Kč, Developer 120 000 Kč

Data Analyst

Datový analytik je skvělé povolání pro někoho, kdo je zvědavý a baví ho matematika. Zkoumá dostupné informace, sleduje, ve kterých oblastech by se mohlo vymyslet vylepšení, vymýšlí automatizované procesy. V neposlední řadě musí umět získané informace prezentovat a zpracovávat do přehledných grafů a tabulek.

Průměrný plat v ČR: 70 000 Kč

DB administrator

Databázový administrátor je správcem databází, je tedy zodpovědný za jejich bezpečnost, výkon a integritu. Práce se pochopitelně liší v závislosti na zaměstnávající organizaci a db platformě, typicky má za úkol monitorovat výkon databáze, instalovat a testovat nové verze systému, kontrolovat přístupy a oprávnění, zálohovat, obnovovat, archivovat, řešit performance problémy apod.

Průměrný plat v ČR: 65 000 Kč

Hadoop Data Engineer

Výpočetní prostředí Hadoop postavené nad distribuovaným souborovým systémem je speciální oblastí. Pokud se ji naučíte, můžete pracovat jako Hadoop Data Engineer. Je to velmi specifická oblast, a proto jsou odborníci na ni cenění. Na druhou stranu trh není příliš likvidní a v ČR těchto pozic moc nenajdete.

Průměrný plat v ČR: 80 000 Kč

IT Manager

Tato obecná pozice lze zařadit i do datového sektoru. Každý tým potřebuje manažery, kteří dokážou motivovat lidi k podávání nejlepších výsledků a zároveň disponují potřebnými technickými znalostmi. Tato práce je velmi pestrá, zahrnuje spoustu činností.

Průměrný plat v ČR: 80 000 Kč

Scrum master

Scrum master se podobně jako manažer snaží pomáhat týmu, motivovat ho a odstraňovat případné problémy. Není to tak úplně teamleader, spíš funguje jako mezičlánek mezi týmem a rušivými elementy zvenku. Zametá týmu cestičku a zvyčuje efektivitu. Samozřejmě je potřeba i v týmech databázových specialistů a tam by měl takový člověk disponovat znalostmi databází.

Průměrný plat v ČR: 90 000 Kč

Test analyst

Někdo musí navržené a implementované systémy testovat, a to i v případě databází. Pokud vás tedy baví odhalovat cizí chyby a zkoumat i ty nejmenší bezpečnostní skulinky, tato pozice by vás mohla bavit. Potřebujete také komunikační dovednosti, až budete zjištěné chyby probírat s vývojáři a zbytkem týmu.

Průměrný plat v ČR: 50 000 Kč

Jak se platy v oblasti databází mění?

Podobně jako v jiných IT odvětvích i v databázovém sektoru platy rostou. Mnozí předpovídají, že už jsou na maximu a není kam zvyšovat, nicméně tendence je jiná. Firmám nic jiného než nabízet vyšší odměny nezbývá. Pozice zůstávají neobsazené, protože technických odborníků je málo. Mladí lidé se technických oborů bojí, a i když se situace postupně lepší, nezvládají pokrýt poptávku.

Dalším problémem je pak odchod špičkových odborníků do zahraničí. Míří za zajímavější prací či lepšími platovými podmínkami. Databázoví specialisté sice na naše poměry berou zajímavé částky, nicméně v zahraničí mohou být placeni ještě lépe. Například v USA má databázový specialista průměrně 120 000 Kč měsíčně (u seniorů je to daleko více), což je oproti Česku asi dvojnásobek.

Jako nejzajímavější možnost vidí spousta specialistů variantu žít v ČR a pracovat pro zahraniční firmu což dále prohlubuje nedostatek specialistů na pracovním trhu. S českými náklady na život a zahraničním platem se totiž žije dost pohodlně. Jako freelancer není problém získat kontrakt se zahraničním partnerem a pracovat z ČR. Hodinová sazba podle pozice a zkušeností může být mezi 1000 – 2000 Kč /hod. Ti nejlepší si vydělají násobně více. Při fondu pracovní doby 140h/měsíc (nepředřete se) si můžete vydělat 140 – 200 tis. Kč. Většinou pracujete na dlouhodobých projektech (půl roku a více).

V textu byly využity informace z mzdového průzkumu Hays, který analyzoval přes 6 000 pracovních míst – https://www.hays.cz/mzdovypruzkum2018/HAYS_2089757.

Dále byly využity výše platů uváděné na platy.cz, což je web, za nímž stojí česká Profesia.

Mezinárodní srovnání poskytl portál Indeed.cz.

5/5 - (4 votes)

Ing. Jan Zedníček - Data Engineer & Controlling

Jmenuji se Honza Zedníček a působím jako freelancer. Pracoval jsem dříve také jako BI developer, finanční controller a analytik. Vše pro společnosti z oblasti IT, bankovnictví, consultingu a výroby. Po práci si rád zahraju tenis, volejbal, šachy, zajdu do posilovny a občas neúspěšně odpálím pár balónků v golfu 🏌️

Již cca 10 let zapisuji na tento web různé návody určené zejména odborné veřejnosti, studentům a zájemcům o informace z oblastí Business intelligence, korporátních financí a reportingu.

🔥 Přihlašte se do naší Excel facebook skupiny (2.4k+ členů), kde si pomáháme Excel CZ/SK diskuse »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *